Vzniká Centrum podpory pro NRP, o.p.s.

Centrum podpory náhradní rodinné péče, o.p.s je novým projektem realizovaným od roku 2012 mezi Střediskem náhradní rodinné péče, o. s. a Nadací Sirius.
Hlavním důvodem vzniku je zajištění systematického a komplexního řešení a zkvalitnění metod práce v oblasti NRP. Dalším cílem je získat a udržet vysoké know-how v dané oblasti a zavést příklady dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu pro obecné užití v ČR.

Centrum podpory pro náhradní rodinnou péči by mělo hledat nejlepší praxi nebo metodu práce pro danou oblast a po nalezení ji šířit v ČR.
Plánovanými kroky k naplnění těchto cílů má být:

  • systematické mapování situace v ČR
  • mapování situace a způsobů práce v zahraničí
  • šíření osvědčených postupů
  • transparentnost
  • otevřenost pro spolupráci a sdílení výsledků s neziskovými organizacemi
  • úzká spolupráce s odborníky

Realizace projektu je plánovaná do prosince 2014.
-------------------

http://www.nadacesirius.cz/cs/centrum-podpory

http://www.nahradnirodina.cz/centrum_podpory_pro_nahradni_rodinnou_peci....