Vzťahová väzba a trauma

Seminár pre odborníkov i profesionálnych rodičov o základnej téme náhradnej rodinnej starostlivosti.

Okruhy seminára: Vznik traumy a dopad na vývoj psychiky dieťaťa, Ako reagovať na dysregulované správanie dieťaťa s traumou. Prevencia zhoršovania stavu dieťaťa.

Seminár realizuje Návrat,o.z.- 4.6. 2015 v Bratislave. Viac informácií nájdete na webovej adrese:http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=0e51b7112a9443bd6838f7a6df47a8b7