Vztahy sourozenců v náhradní péči

Protože jsme sestry a bratři

Mezinárodní sdružení SOS dětských vesniček

Publikace obsahuje shrnutí výstupů z několika výzkumů týkajících se vztahů sourozenců v náhradní péči. Celá zpráva je k dispozici v 5 jazykových verzích na http://www.sos-childrensvillages.org/What-we-do/Research/Pages/Sibling-r...