XVI. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - „Vztahy a vazby dítěte v NRP a v ÚV“ (Triáda, Brno)

21.09.2016
22.09.2016

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

Místo: Brno, Údolní 39,
Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla

Seminář, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Od roku 2001 se koná pravidelně v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program se vždy soustředí na aktuální situaci v péči o ohrožené děti, systematicky rozvíjí téma otázky změn v systému a přináší náměty k zavádění nových přístupů a metod do praxe.

V programu letošního ročníku se chceme zabývat zásadním tématem péče o děti separované od rodičů a tím jsou vztahy a vazby dítěte v situaci, kdy jsou jeho dosavadní vztahy narušeny, přerušeny a dítě o ně přichází. Řada studií, výzkumů a zejména poznatky z praxe stále více poukazují na to, že zdravý vývoj dítěte a spokojený život v dospělosti závisí zejména na kvalitě a stabilitě vztahů s blízkými osobami. Chceme-li tedy důsledně hájit nejlepší zájem dítěte, musíme znát a respektovat jeho vývojové potřeby a vždy rozhodovat v souladu s nimi. Musíme rozumět tématu vztahové vazby a umět dítěti vytvářet bezpečnou a stabilní vztahovou síť i v situacích, kdy je umístěno mimo své přirozené rodinné prostředí a jeho vztahy jsou ohroženy. Seminář si klade za cíl zdůraznit některé zásadní poznatky k tématu vztahové vazby, a nabídnout prostor pro společně zamyšlení nad situacemi, se kterými se setkáváme v práci s ohroženými dětmi a rodinami.

TRIADA – PORADENSKÉ CENTRUM, z.ú. Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486 Tel 774 225 665 web: www.triada-centrum.cz, e-mail: vzdelavani@triada-centrum.cz

TEMATICKÉ OHRUHY:
Vztahy a kontakty dítěte v průběhu umístění v PPPD Vztahová vazba v procesu předávání dítěte z PPPD Vztahy a vazby dítěte v příbuzenské pěstounské péči Prohlubování sounáležitosti a soudržnosti s rodinou dítěte v pěstounské péči Poruchy vztahové vazby, jejich následky a důsledky Vztahová síť dítěte umístěného v ústavní výchově Právní rámec tématu vztahové vazby a kontaktu umístěného dítěte s rodiči Využití IPOD pro zajištění bezpečných a stabilních vztahů pro dítě
K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Těšíme se na Vaše přihlášky co nejdříve, kapacita semináře je omezena.
Přihlášky můžete zasílat nejlépe elektronicky na vzdelavani@triada-centrum.cz. Poštou na adresu TRIADA-Poradenské centrum z.ú., Orlí 20, 602 00 Brno.

Účastnický poplatek činí Kč 2 350,- Kč na osobu, cena zahrnuje texty a podklady pro jednání, občerstvení v průběhu semináře, účast na diskusním večeru (středa 21. 9. 2016), certifikát o účasti a sborník z jednání v tištěné podobě, který bude zaslán účastníkům poštou.

Kontaktní osoba pro přihlášky a organizační záležitosti:
Mgr. Viktor Janč, tel. 774 225 665,774 409 909 e-mail:vzdelavani@triada-centrum.cz

PřílohaVelikost
pozvánka2016seminarTRIADA.pdf295.75 KB
prihlaska_na_seminar_2016 Triada.doc258.5 KB