Z bludného kruhu

Kniha Billa Bakera Z BLUDNÉHO KRUHU ponúka viac, než nevšedný pohľad na všedné problémy

Je paradoxné, že v relatívne prosperujúcej spoločnosti chodia tisíce detí spať hladné. So zámerom eliminovať chudobu navrhujú vlády rôzne systémy. Sú založené na tom, že berú peniaze od platičov daní, ktoré vzápätí „prerozdeľujú“ chudobným a nepracujúcim. No napriek miliardám takto „investovaných“ korún, len málokto z tých, čo z generácie na generáciu žijú v chudobe, nájde svoju cestu z bludného kruhu.
Zvyšovanie sociálnych dávok, stovky projektov zameraných na „zlepšenie pomerov sociálne odkázaných“ ... a stále bez výraznejšieho efektu. Kde triafame vedľa? Alebo má ďalekohľad, ktorým cielime, problém s optikou?

Kniha Billa Bakera nemá ambície predkladať hotové návody na použitie. Ak vás však privedie k poznaniu, že pri rešpektovaní istých pravidiel a podmienok, označovaných tiež ako prírodné, či univerzálne zákony, to musí ísť lepšie aj v sfére „sociálnej politiky“, môže sa stať, že sa už inak, po starom, dívať nedokážete... Nielen na veci súvisiace s témou knihy.

Knihu si můžete objednat na http://www.socreform.sk/news.php?akcia=view&id=10&typ=