"Za dveřmi" - konference o tom, co se děje za dveřmi služeb při pomoci rodinám a dětem (Velký vůz Sever, Praha)

28.11.2016
29.11.2016

Informace - http://www.velkyvuz-sever.cz/?page_id=2199
Přihlášení - http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=za-dvermi

Kdy: Od 28. listopadu 13:00 do 29. listopadu 16:30

Kde: Komunitní centrum matky Terezy, Praha – Háje, U Modré školy 2337/1
149 00 Praha 11 – Háje

Co je ZA DVEŘMI?

První konference, která má za úkol
- propojit odborníky prorodinných služeb a profesionály v oblasti pomoci rodinám a dětem
- sdílet, co je podstatou naší odborné práce a co se děje v našich službách, za našimi dveřmi
- poznat práci kolegů a rozvíjet možnosti poskytované pomoci.

Proč se vydat ZA DVEŘE?

Všichni ve svých profesích pomáháme rodinám a dětem v závažných životních situacích. Vzájemně navazujeme na práci jiných služeb, klienty si předáváme, spoléháme na pomoc dalších složek podpůrného systému. Zároveň práci těch druhých často neznáme. Například sociální pracovník netuší, co přesně se děje při rodinné terapii, kam klienta poslal, nebo naopak psycholog neví, jak vypadá taková terénní návštěva v sociální práci. Podobně může být pro soudce zajímavé poznat, jak přesně probíhá asistovaný kontakt/předávání realizovaný konkrétní organizací. Máme samozřejmě představu o tom, co kdo dělá, ale přesný průběh, možnosti a limity zůstávají často tajemstvím. Pojďte s námi toto tajemství poodhalit, podívat se do míst, kam běžně nevstupujeme a klást otázky, které nás zajímají a jsou pro naši práci důležité.

Pro koho ZA DVEŘMI je?

ZA DVEŘMI je konference určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku.

Co můžete ZA DVEŘMI očekávat?
- 6 přednášek, 15 workshopů, 25 vystupujících a 130 kolegů
- Program zaměřený na získání vhledu do práce druhých kolegů a možností jednotlivých metod.
- Diskuse s odborníky z praxe nad otázkami, které vás zajímají.

- Volný prostor pro setkání, seznamování a sídlení.

Jaká témata ZA DVEŘMI otevřeme?

(Program aktuálně připravujeme, změna vyhrazena, anotace a informace o vystupujících doplňujeme.)
##Případové konference jako nástroj pomoci dítěti i jeho rodině
##Rodinné konference jako nástroj předání kompetencí rozhodování příslušníkům rodiny
##Ohlašovací a oznamovací povinnost odborníků a přenos informací o klientovi
##Jak vypadá psychoterapeutická konzultace a psychologické poradenství
##Praxe soudce rodinných kauz a jakou spolupráci potřebuje od dalších odborníků/služeb
##Jak se dělá rodinná diagnostika
##Jak vypadá klinicko-psychologické vyšetření autismu či AD/HD u dítěte
##Náplň práce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, její možnosti a limity
##Ochutnávka psychoterapie I – Systemika
##Ochutnávka psychoterapie II – Model růstu dle Virginie Satirové
##Ochutnávka psychoterapie III – Gestalt nebo psychoanalýza
##Dítě v terapii – kreativní přístup v práci s dětmi
##Supervize v sociálně-právní ochraně dětí – nejčastější témata
##Jak vypadá asistenční či terénní sociální služba rodině?
##Jak vypadá asistované setkání rodiče a dítěte
##Jak se dohodnout – ukázky mediace sporů mezi rodiči ohledně styku s jejich dítětem
##Co se děje za dveřmi diagnosického ústavu a středisku výchovné péče

Cena:
2 400 Kč, individuální účastník

2 000 Kč při účasti 3 a více osob z jedné organizace a platbě do 30.7.2016

Cena zahrnuje účastnický poplatek, drobné občerstvení a potvrzení o účasti.