Žádost o pomoc ohledně možného zneužívání evropských financí

Znáte-li případ využívání EU fondů v rozporu se základními právy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost do 16.2.2015

"V zájmu dítěte" je členem organizace Eurochild www.eurochild.org
Všichni členové byli vyzváni k pomoci s evidencí případů zneužívání evropských fondů.
Takové případy eviduje Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights) - jedná se o organizace, které využívají evropské fondy v rozporu se základními právy, příkladem může být využívání evropských strukturálních a regionálních fondů k modernizaci ústavních zařízení.

Rádi bychom vyzvali kohokoli, komu je takový případ znám nebo má podezření, že se tak děje, v České nebo Slovenské republice, aby nám tuto skutečnost oznámil na email vzd@vzd.cz a to nejpozději do 16.února 2015
Informaci postoupíme dál bez uvedení údajů o tom, kdo nás informoval.
Děkujeme za spolupráci.