Základy vedení rozhovoru s dítětem (Velký vůz Sever, Praha)

05.12.2016

http://www.velkyvuz-sever.cz/events/zaklady-vedeni-rozhovoru-s-ditetem-51/

Akreditace MPSV

1denní, 8 výukových hodin

Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis

Možnosti, jak vést rozhovor s dítětem, jak se s ním domluvit, získat odpovědi a pomocí vhodných postupů, otázek či technik intervenovat ku pomoci dítěti, využití kreativních přístupů dle věku dítěte.

Cena: 1 350 Kč

Centrum Rybalka, Praha – Vršovice
Rybalkova 55 - Praha

Datum: 5.12.
Čas: 9:00 - 17:00