Základy vztahové vazby - attachmentu v sociálně právní ochraně dětí (Lumos)

19.04.2016
20.04.2016

Pozvánka na kurz
Základy vztahové vazby - attachmentu v sociálně právní ochraně dětí

Pracujete s dětmi, které potřebují pomoci?
Přemýšlíte o tom, jak jim pomoci co nejlépe? Váháte, co je pro ně nejlepší?
Chcete vědět, jak blízké vztahy ovlivňují jejich život?
Zajímá vás, jak ztráty a traumata ovlivňují jejich vývoj?

Ano?
Pak je tento kurz určen právě vám!
.

Vztahová vazba je základním předpokladem při práci s dětmi a jejich rodiči. Kurzseznamuje účastníky s principy, na kterých je postavena teorie vztahové vazby, s rozlišením vztahové vazby na jednotlivé typy a s tím, jak se vztahová vazbavytváří.
Kurz se zaměřuje na získání teoretických znalostí i praktických dovedností pro práci s dítětem, včetně přehledu o základních nástrojích, které lze využít k určení typu vztahové vazby. Pomáhá účastníkům porozumět důležitosti vztahové vazby pro vývoj dítěte a seznamuje s dopadem ztrát a traumat na život dítěte. Kurz je veden sebezkušenostně a interaktivně.

Kurz je určen:
• pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
• sociálním pracovníkům, kteří pracují s dětmi,
• pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s dětmi.

Kurz je akreditován u MPSV pod číslem 2013/1473 – PC/SP.
Kurz je veden dvojicí zkušených lektorů Lumos.

Organizace kurzu:

Termíny (zvolte jeden termín):
• 24. – 25. 2. 2016 (lektoři: Jindřich Racek, Hana Solařová)
• 16. 3. – 17. 3. 2016 (lektoři: Jindřich Racek, Alena Svobodová)
• 19. 4. – 20. 4 2016 (lektoři: Alena Svobodová, Michaela Svobodová)
Čas konání:
1. den 9:30 – 17:00
2. den 9:00 – 16:00

Místo konání: Praha, Národní 9, Praha 1, Topičův salón

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Kapacita kurzu: min. 10, max. 18 účastníků, kurz bude otevřen při min. počtu účastníků
Cena kurzu: 3 000,- Kč za jednoho účastníka, za druhou, nebo každou další osobu ze stejné organizace, činí částka 2 600,- Kč.
Vydání osvědčení: Osvědčení je vydáno pouze při účasti po celou dobu konání kurzu.

Přihlášku zasílejte na adresu pavla.lopatkova@wearelumos.orgnejpozději 14 dnů před vámi vybraným termínem.

Máte-li dotazy na obsahovou část kurzu, kontaktujte Alenu Svobodovou, alena.svobodova@wearelumos.org

Pokyny pro účastníky:
Poplatek uhraďte po obdržení faktury nejpozději však 14 dní před termínem kurzu.

Dále si dovolujeme upozornit, že v případě odhlášení 14 – 8 dnů před konáním kurzu vracíme celou částku, 7 - 3 pracovní dny před konáním kurzu vracíme polovinu zaplaceného kurzovného. V případě odhlášení 2 pracovní dny a méně před zahájením kurzu je částka zaplacená za kurz nevratná.

PřílohaVelikost
lumos kurzy 2016.doc168 KB