Zásahy veřejné moci do rodičovských práv a jejich dopad na rodinný život

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Praha 2006.

Jedná se o právní komparativní studii zaměřenou na oblast sociálně-právní ochrany dětí u nás a ve vybraných zahraničních zemích. Najdete zde informace o systému opatření na ochranu dítěte, o náhradní rodinné péči, o institucionální péči, o státní politice a financování systému péče o ohrožené děti a o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k zásahům státních orgánů do rodinného života. V příloze publikace najdete i přílohy: "Kniha o pěstounské péči pro děti" a "Standardy péče o děti v ústavních zařízeních", které jsou napsány formou srozumitelnou dětem a které vycházejí z irské právní úpravy.

Celý dokument je ke stažení na http://www.poradna-prava.cz/dokumenty/studie.pdf