A zase ta transformace ...

Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov ve svém příspěvku vyjadřuje svůj názor na transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Z pohledu ředitele dětského domova vnímá chystané změny pozitivně, avšak zároveň upozorňuje, že řadu opatření je možné realizovat již nyní.

Celý příspěvek najdete na http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/70-zmuda-a-zase-ta-transfo...

Ústavní zařízení se musí změnám přizpůsobit, což je možné vnímat jako výzvu k rozšíření a zlepšení služeb, nejen jako personální a finanční ohrožení. Autor dále zmiňuje, že profesionální pěstounská péče je vhodným řešením situace ohrožených dětí a stejně jako ústavy je nedílnou součástí systému, proto je adekvátní i finanční ohodnocení.