Zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky

Evropští ministři odpovědní za oblast rodiny zamíří 4. a 5. února do Prahy diskutovat o způsobech rané péče o děti v souvislosti s naplňováním tzv. Barcelonských cílů.

Na setkání ministrů naváže 5.- 6. února předsednická konference na téma rodičovská péče a politika zaměstnanosti. Snahou českého předsednictví přitom bude posílit vnímání rodičovské domácí péče o malé děti jako plnohodnotného zaměstnání.

Setkání ministrů bude oficiálně zahájeno ve středu (4.2.) večeří na uvítanou v Muzeu Kampa. Diskusi na téma Barcelonské cíle v předškolní péči o děti se zohledněním nejlepších zájmů dítěte a rané péče o něj otevře následující den v Kongresové centru Praha úvodním projevem ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Barcelonské cíle z roku 2002 jsou ryze kvantitativním ustanovením, podle něhož by měly být do roku 2010 zajištěny služby péče pro 90% dětí ve věku od 3 let do školního věku a pro 33% dětí mladších 3 let.

České předsednictví chce v otázce rané péče o děti upozornit především na její kvalitativní aspekty, vyzdvihnout zájmy dítěte a tyto promítnout i do příslušných politik.

Tematická konference Rodičovská péče a politika zaměstnanosti „kolize nebo komplementarita?“

V navazující tematické konferenci českého předsednictví (5.- 6. února) vystoupí kromě ministra Petra Nečase a eurokomisaře Vladimíra Špidly řada dalších osobností politického i akademického světa. Bude to například italská ministryně pro rovné příležitosti Mara Carfagna, francouzská státní tajemnice odpovědná za oblast rodiny Nadine Morano, Paul Kirchhof z německé University v Heidelbergu, Spiridon Paraskewopoulos z University v Lipsku či Lubomír Mlčoch z Karlovy Univerzity v Praze.

Dvanáct bodů k snahám českého předsednictví otevřít debatu o barcelonských cílech http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/dvanact-bodu-k-snaham-ceskeho-predsednictvi-otevrit-debatu-o-barcelonskych-cilech-8760/