Závažná trestná činnost mládeže - kazuistika

Barevný svět dětí pořádá ve čtvrtek 4. 6. 2009 od 18:00 do 20:00 h seminář s

  • Mgr. Ferdinandem RADITSCHEM
    Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality
  • kpt. Mgr. Jaromírem BADINEM
    vrchní komisař, Odbor obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, Praha

Bude se věnovat těmto tématům:

  • Závažná trestná činnost dětí jako fenomén a její stav a vývoj v letech 2003 – 2008
  • Rizikové faktory trestné činnosti dětí
  • Závažná trestná činnost dětí v kontextu s jejich osobním vývojem
  • Kazuistiky – případy drogové kriminality (šíření marihuany v širších souvislostech, příprava vraždy spolužačky nezletilým chlapcem, zneužití internetu k páchání trestné činnosti, problematika sexuálního násilí)

Více informací a přihlášky na info@barevnysvetdeti.cz