Zkušenosti náhradních rodičů s ústavními zařízeními - vyhodnocení dotazníků pro rodiny s dětmi v NRP

Pracovní skupina Osvěta a komunikace s ústavními zařízeními pracující pod Asociací náhradních rodin ČR vytvořila dotazník pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a v říjnu 2009 jej distribuovala mezi náhradní rodiče. Výsledky dotazníku poslouží k vytvoření zprávy pro ústavní zařízení.

V této zprávě chceme všechna zařízení vykonávající ústavní výchovu seznámit s výsledky tohoto dotazníku, s názory a postoji nás, náhradních rodičů. Stejně tak bude daná zpráva poskytnuta i zřizovatelům těchto zařízení.

Převzato z http://www.anrcr.cz/node/174 , kde najdete celé výsledky dotazníkového šetření ke stažení.