Zpráva expertní skupiny Evropské komise o přechodu od ústavní péče k komunitním službám

Zpráva expertní skupiny nyní i v češtině ke stažení níže!

V celé Evropské unii žije mnoho lidí všech věkových skupin a různého postavení (senioři, děti, lidé s fyzickým nebo mentálním postižením) v institucionálních zařízeních, která mají tendenci izolovat je od společnosti. Nedávné studie a výzkum financovaný Evropskou komisí poskytují důkazy na podporu přechodu od institucionální péče k alternativám komunitních služeb.

Práce expertní skupiny na problematice přechodu od ústavní péče k péči komunitní jde ve srovnání s analýzou zpracovanou ve studiích o krok dál. Nabízí nejen zdůvodnění potřeby změn, ale také rady, jak jich dosáhnout (a také čemu se vyhnout), vycházející ze zkušeností získaných ve členských státech, kde tyto reformy již byly provedeny. Zpráva poskytuje analýzu klíčových úkolů následovanou souborem Společných základních pravidel a konkrétních doporučení členským státům a Evropské komisi. Vybízí zejména k zapracování těchto pravidel do všech relevantních politik EU, včetně její příští strategie v oblasti zdravotního postižení (od roku 2010 dále), neboť se týkají podpory práva všech osob s postižením na nezávislý život a na začlenění do společnosti.

Převzato z http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=614&furthe...

Tento text přeložila Ivana Izáková, které děkujeme za spolupráci.

PřílohaVelikost
Report_of_Ad_Hoc_Expert_Group_on_the_Transition_from_Institutional_to_Community-based_Care.pdf202.72 KB
Zprava_expertni_skupiny.pdf577.74 KB