Zpráva ombudsmana z dětských psychiatrických nemocnic

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv dětských psychiatrických nemocnic

Návštěvy dětských psychiatrických nemocnic provedl ombudsman v letech 2011 a 2012, v časové souvislosti s několika desítkami návštěv jiných typů zařízení, kam jsou v České republice umisťovány děti. Proto je postavení ohrožených dětí a jejich rodin vnímáno komplexně. V tomto směru upozorňuje ombudsman na:

  • nedostatek preventivně výchovné péče, jenž způsobuje tlak na hospitalizování dětí v psychiatrických nemocnicích,
  • nedostatečné provázání všech aktérů péče o ohrožené dítě a rodinu, jež v konkrétních případech mělo a má za následek dlouhé hospitalizace „nepropustitelných“ dětí,
  • nedostatek vhodných sociálních služeb pro děti s poruchami autistického spektra a s mentálním postižením s přidruženým duševním onemocněním.

V několika případech prodlužované pobyty dětí v psychiatrických nemocnicích hodnotím jako špatné zacházení, které sice nepřipisuji na vrub přímo nemocnicím, nicméně jsou velmi znepokojující.

Převzato z http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Zdrav...