Zpráva ombudsmana z návštěv středisek výchovné péče

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv středisek výchovné péče, 2013

V rámci série systematických návštěv zařízení, ve kterých jsou v České republice umístěny děti, se veřejný ochránce práv zaměřil rovněž na střediska výchovné péče. Celkem jich bylo navštíveno pět a v žádném z nich nebylo konstatováno špatné zacházení. V některých však byly shledány nedostatky v oblasti materiálních podmínek, či zajištění soukromí dětí.
Praxe ukáže, jak poskytování preventivně výchovné péče ovlivní novelizovaný zákon o ústavní výchově, např. zahrnutí rodičů do okruhu klientů středisek. S ohledem na novelizované znění zákona o sociálně-právní ochraně dětí by rovněž mohl narůst počet dětí, které jsou do SVP umístěny z rozhodnutí soudu.
Hlavním výstupem z provedených návštěv a nejdůležitějším doporučením této zprávy je reálně posílit preventivní složku péče a zpřístupnit ji všem potřebným skupinám dětí. Kromě rovnoměrného a dostatečného územního pokrytí je nutné zajistit přístupnost této péče i dětem ze sociálně slabých rodin. Má-li být prevence účinná, musí být dostupná všem dětem, které jsou ohrožený rizikovými faktory. Není možné děti ze sociálně slabých rodin fakticky vyloučit z možnosti včasného řešení problému ve středisku výchovné péče. Je také žádoucí, aby bylo legislativně upraveno hrazení nákladů za pobyt a stravu v SVP státem, zejména v případech, kdy je zde nezletilý klient z rozhodnutí soudu.
Jak bylo uvedeno, není preventivně výchovná péče v České republice dostatečně přístupná. Z porovnání s počtem školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy je zjevné, že preventivně výchovná péče, přes avizované posílení role prevence v systému péče o ohrožené děti, stále není prioritou. Je tedy nutné, aby se důraz na prevenci přesunul z roviny přání a deklarací do roviny reálných činů.

Převzato z http://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/zarizeni/zarize...

PřílohaVelikost
NZ-27_2012-strediska-vychovne-pece.pdf574.69 KB