Zvládání náročných situací v komunikaci (Praha)

25.11.2015
26.11.2015

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=zvladani-narocnych-situaci-v-komunik...
Velký vůz Sever, tel. 777 594 441, sever@velkyvuz.cz