Zvládání náročných situací v komunikaci (Velký vůz Sever, Praha)

23.08.2016
24.08.2016

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=zvladani-narocnych-situaci-v-komunik...

Akreditace MPSV č. 2014/1240-PC/SP/VP/PP

2denní, 16 výukových hodin

Lektor/garant: Mgr. Lucie Žalská Kneslová, DiS. / Mgr. Veronika Lošťáková

Cílem kurzu je připravit účastníky zvládat komunikačně náročné situace, jako jsou konflikty, emočně vypjaté situace, manipulativní jednání, či nezájem.

Cena: 2 200 Kč

Domov Sue Ryder, z.ú., Praha 4 – Michle
Michelská 1/7 - Praha 4. Michle

Datum: 23.8. - 24.8. 2016
Čas: 9:00 - 17:00