Zvládání náročných situací v komunikaci (Velký vůz Sever, Praha)

21.11.2016
22.11.2016

http://www.velkyvuz-sever.cz/events/zvladani-narocnych-situaci-v-komunik...

Akreditace MPSV č. 2014/1240-PC/SP/VP/PP

2denní, 16 výukových hodin

Lektor/garant: Mgr. Lucie Žalská Kneslová, DiS. / Mgr. Veronika Lošťáková

Cílem kurzu je připravit účastníky zvládat komunikačně náročné situace, jako jsou konflikty, emočně vypjaté situace, manipulativní jednání, či nezájem.

Cena: 2 200 Kč

Centrum Rybalka, Praha – Vršovice
Rybalkova 55 - Praha

Datum: 21.11. - 22.11.
Čas: 9:00 - 17:00