Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Přehled situace dětí bez rodičovské péče v zemích EU a Moldavě

Eurochild
Souhrn dotazníků jednotlivých zemí.

Evropská síť nevládních organizací "Eurochild" prezentovala tento přehled národních dotazníků o situaci dětí vez rodičovské péči na své konferenci v Praze. (Některé prezentace z této konference najdete na našich stránkách)

Dotazníky vyplňovaly jednotlivé členské organizace Eurochild v dubnu a květnu 2009 a dávají obraz o situaci v 19 z 27 členských států EU a Moldavě.

Výstupy a doporučení ze semináře Eurochild o chudobě, sociálním vyloučení a dětech bez péče rodičů

Kromě klíčových výstupů ze semináře obsahuje dokument i doporučení směrem k EU, členským státům a také k jednotlivým organizacím, které jsou členy Eurochild.

Dokument je v angličtině. Pro jeho orientační překlad můžete použít http://www.google.com/translate

Možnosti využití případové konference v následné péči

Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Hana_Pazlarova,Oldrich_Mato...

Odchod z péče do dospělosti - výstupy z mezinárodního výzkumu

Mike Stein (University of York, UK)

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Mike_Stein.pdf

Individuální plánování v zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Marie Kučerová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Marie_Kucerova.pdf

Další prezentace z konference ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Title=:Projekt%20na%20podporu%20a%20rozvoj%20n%C...

Institucionální péče ve školských zařízeních ústavní výchovy – výzvy a limity

Klára Laurenčíková, MŠMT

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Klara_Laurencikova.pdf

Následná péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice - situační analýza

Jan Folda, Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Renata Janíčková, Martina Vančáková

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá zpráva je k dispozici na http://www.sos-vesnicky.cz/res/data/027/003193.pdf

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2008

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 981 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Převzato z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Why? Jaké to je vyrůstat v pěstounské péči

Píseň, kterou napsali mladí lidé vyrůstající v pěstounské péči na konferenci IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče) v roce 2005.
http://www.youtube.com/watch?v=mihCAYMiB0g

Práce s dětmi s výchovnými problémy

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009

Reforma systému ochrany dětí v Maďarsku

Maria Herczog Ph.D.
Prezentace ze semináře Eurochild, Praha 23.-24.6.2009

Hledání rodin pro děti s postižením

Jennifer Cousins, British Agencies for Adoption and Fostering
Prezentace na semináři Eurochild, Praha 23.-24.6.2009

  • Disability in the cultural context of western Europe and the UK
  • The UK perspective on placing children for „permanence‟ outside the biological family
  • The complexities of the term „disabled‟
  • Recruitment of carers: what helps and what doesn‟t

Sociální práce s ohroženou rodinou

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009

Vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci

Metodické doporučení MPSV č.2/2009
Případ dítěte v obtížné rodinné situaci by měl být důkladně, odborně a objektivně vyhodnocen hned v okamžiku, kdy se OSPOD s případem seznámí. Vyhodnocení mapuje situaci, objasňuje potřeby dítěte, a to, do jaké míry jsou či nejsou jeho potřeby naplňovány. Návrh na řešení situace a individuální plán péče o dítě musí být založený na objektivních a co nejúplnějších informacích.

Aktivní účast dětí a mladých lidí

Hear by Right
Hear by Right is a tried and tested standards framework for organisations across the statutory and voluntary sectors to assess and improve practice and policy on the active involvement of children and young people.

It uses measurable standards to map the current level of young people's participation across a wide range of service providers and then strategically develop an action plan to further this.

Syndikovat obsah