Případové konference

Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea, o.s., Pardubice

Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí

Ing. Lukáš Kučera

Sanace je spolupráce, metodická doporučení

Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti

Občanské sdružení Rozum a Cit

Brožurka Na jedné lodi s podtitulem "Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti"

Cílem příručky je podat jednoduchý návod, malá doporučení a inspiraci pro Vaši vlastní cestu při realizování případových setkání. Autoři nabízejí pohled do konkrétní praxe, která vychází z realizace případových setkání na několika pracovištích OSPOD ve Středočeském kraji, a to napříč problematikou sociálně-právní ochrany dětí.

Rozum a Cit se na setkáních spolupodílel v roli organizátora a spolu s pracovníky

Metodické doporučení MPSV k případovým konferencím

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci

Případové konference zdůrazňují hodnotu zapojení spolupracujících subjektů, snižují jednostrannou odpovědnost OSPOD, zefektivňují spolupráci subjektů a eliminují nesprávné nebo zdvojené postupy. Smyslem je především využít všech poznatků shromážděných o dítěti a jeho rodině, získat a sdílet stanoviska ostatních informovaných subjektů a ověřit správnost dosavadních a dále zvolených postupů.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/9085

Možnosti využití případové konference v následné péči

Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Hana_Pazlarova,Oldrich_Mato...

Syndikovat obsah