Praktické

Materiály, tipy, praktické pomůcky nejen pro náhradní rodiče.

Metody práce s dětmi v náhradní rodinné péči

My Backpack
Můj baťoh

Představte si, že vám jednoho dne řeknou, že už nemůžete zůstat se svojí rodinou. Řeknou vám, abyste si sbalili věci a že budete bydlet jinde. Nemáte představu, kam jedete. Podobné zkušenosti má mnoho dětí v pěstounské péči.

Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace zpracovaná odborem rodiny a ochrany práv dětí MPSV k obsahu dohod o výkonu pěstounské péče (správních rozhodnutí). Dále upravuje postup při uzavírání dohod.

Celý materiál je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15306/informace_dohody.pdf

Mami, tati, znáš má práva?

Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte
J. Votavová a kol., Praha 2008

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013
Doprovodný text k publikaci Vývojová psychologie pro sociální práci.

Vývojová psychologie pro sociální práci

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013

Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Podpora pěstounských a osvojitelských rodin
s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin,Videotrénink interakcí
P. Pokorná, A. Vávrová, J. Frantíková, M. Vančáková, K. Řeháková, L. Chaloupková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

O negenetickém rodičovství trochu jinak

Informace pro zdravotníky
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

Dohody o výkonu pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na stránkách MPSV jsou k dispozici informace o tom, jak uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, jaký mají mít obsah, jak probíhá proces jejich uzavírání.
Je k dispozici také vzor dohody a správního rozhodnutí.
http://www.mpsv.cz/cs/14503

Provázení rodiny, jako dlouhodobý proces

Sborník příspěvků k provázení náhradních rodin

Příručku vydalo Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012

Vztahový labyrint v náhradní rodině

Vlastní rodina přijatých děti
Mgr. Veronika Uhlířová

Příručku vydalo Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012

Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra

Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny
MUDr. Monika Čermáková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

Vyhodnocovací rámec potřeb dětí

"Vyhodnocování potřeb dětí" - prezentace A. Svobodové, Lumos (v příloze),
včetně vyhodnocovacího "trojúhelníkového" rámce známém jako "Framework for the Assessment of Children in Need".

Abeceda pěstounství

Motivační plakátek o pěstounské péči. Pro výtisky kontaktujte rodinaunas@gmail.com

Syndikovat obsah