Vzdělávání, přípravy na NRP

Přípravy náhradních rodičů, další vzdělávání náhradních rodičů a dalších profesionálů v NRP

Výcviky pro odborníky pracující s dětmi, které trpí poruchami attachmentu

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2018 dva ucelené výcvikové programy zaměřené na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu.

Spolek PRIDE-CZ

V ČR vznikl spolek, který má za cíl: šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE,vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě, spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru, a také poskytovat odbornou podporu a
zázemí lektorům PRIDE.

Více na http://pride-cz.com/
Aktuální nabídka kurzů na: http://pride-cz.com/kratkodobe-kurzy/

Analýza implementace programu PRIDE v ČR

SocioFaktor

Cílem textu je zhodnocení implementace programu PRIDE po dvou letech jeho pilotáže v systému náhradní rodinné péče (dále NRP) v České republice. Do této pilotážese přitom zapojily postupně téměř všechny kraje.

Zpráva z výzkumu systému NRP

Institut projektového řízení, a.s.

Zpráva popisuje proces posuzování a příprav žadatelů o NRP v jednotlivých krajích.

Celá zpráva je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/16437/analyza_SNRP.pdf

Jak jsou vybírání pěstouni?

Nikki Luke and Judy Sebba
Research in Fostering and Education, University of Oxford
Přehled literatury o nástrojích užívaných k výběru pěstounských rodin

Jak vybíráme vhodné pěstounské rodiny? Výběr nejvhodnějších ldií je klíčový pro kvalitu a stabilitu péče, zároveň se jedná o komplexní proces. Poskytovatelé služeb v oblasti pěsotunské péče vyvinuli řadu nástrojů, které mohou být v procesu výběru využity, tvoří však jen část celého procesu.

Metodiky přípravy pěstounů

Amalthea, o.s.

Pro transformaci systému péče o ohrožené děti je kromě posílení služeb pro rodinu a dítě zásadní aktivní vyhledávání nových zájemců o pěstounství a adopci, jejich kvalitní příprava a vyhodnocení kompetencí k výkonu náhradní rodinné péče a také následné služby doprovázení (podpora, vzdělávání a kontrola).
Amalthea o.s. zpracovala metodiky těchto tří procesů (nábor, příprava a doprovázení), které mohou být inspirací pro všechny subjekty činné v oblasti náhradní rodinné péče a otevření diskuze, jak by mohly a měly být tyto procesy nastaveny.

Otázky z oblasti pěstounské péče

Mgr. Jan Folda (editor), PhDr. Věduna Bubleová, Jana Frantíková, DiS., Mgr. Lada Chaloupková, Mgr. Klára Konvalinová, MUDr. Halka Korcová, PhDr. Pavel Pokorný, MUDr. M ilada Radosová, Mgr. Iva Rainerová, Bc. Karin Řeháková, PhDr. Hana Ščibranyová, Mgr. Zdeňka Tmějová, Mgr. Rebeka Trepačová, Alena Vávrová

Publikace je výstupem vzdělávacího projektu pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči.

FairStart výcvikový program

Výcvikové materiály online včetně videa

FairStart výcvikový program byl vyvinut v Dánsku. Jeho cílem je zlepšit péči o nejmenší děti v ústavní péči a pěstounské péči. Celý program je online, včetně videí. K dispozici je také manuál. Program je zatím v angličtině několika dalších jazycích. Pokud byste program někdo přeložil do češtiny, prosím, kontaktujte nás na vzd@vzd.cz

Výcvikový program je na http://www.fairstart.net/training/index.html

Další informace o projektu a kontakty jsou na http://www.fairstart.net/

Standardy Children's Workforce Development Council pro přípravu, podporu a rozvoj pěstounské péče

CWDC
Kromě standardů naleznete na stránkách http://www.cwdcouncil.org.uk/foster-care/standards i průvodce pro pěstouny, pracovní knihu a průvodce pro manažery, kteří pěstounsku péči supervidují.

Další materiály o pěstounské péči ve Velké Británii jsou na http://www.cwdcouncil.org.uk/foster-care

Příprava na NRP a profesionální rodiny na Slovensku

V příloze citace ze zákona k přípravě na NRP a k profesionálním rodinám.

Odborné posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

Metodické doporučení MPSV č.7/2009

Zabývá se posuzováním a přípravami žadatelů o NRP včetně pěstounské péče na přechodnou dobu a hostitelské péče.

Program vzdelávania náhradných rodicov ako prevencia a riešenie situácií sociálneho ohrozenia

Realizátor projektu:
S.P.A.C.E., n.o. Centrum pre analýzy sociálnej politiky
Autor správy z výskumu:
Eva Kelley
Hlavný ciel projektu: Pomoc náhradným rodicom udržat si zamestnanie formou výskumu a vzdelávania.
Špecifické ciele:

  • identifikácia potrieb a rizikových situácií straty zamestnania
  • príprava na prevenciu a riešenie situácií sociálneho ohrozenia
  • zlepšenie pracovných zrucností
  • zvýšenie právneho povedomia
  • zlepšenie pocítacových zrucností
  • podpora sociálnej inklúzie detí z náhradných rodín
Syndikovat obsah