Ústavní výchova a nejmenší děti, kojenecké ústavy

Usnesení Výboru proti mučení týkající se péče o ohrožené děti

Výbor proti mučení na svém zasedání dne 21. dubna schválil usnesení, ve kterém zastává názor, že ústavní péče o nejmenší děti je v rozporu s jejich zájmem. Dále doporučuje sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort.
Celé usnesení Výboru a jeho odůvodnění je v příloze.

Systém péče o ohrožené děti je stále o institucích, nikoli o rodině

Ačkoli se ochránce v zařízeních nesetkal s případy týrání nebo vysloveně špatného zacházení, znovu musí konstatovat, že celý systém péče je komplikovaný a péče je příliš institucionovaná. Chybí preventivní péče, práce s rodinou, užší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistikyČR

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

Údaje o vývoji počtu dětí v kojeneckých ústavech ve vybraných krajích

Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky o činnosti kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let za obdobé 2006-2011 v Kraji Vysočina, Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Převzato z www.uzis.cz

Zpráva ombudsmana z návštěv kojeneckých ústavů

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytujících péči ohroženým dětem do 3 let, 2013

Rušení kojeneckých ústavů

Fokus ČT24, 25 min.
Vysíláno 17.3.2012
Pořad ke shlédnutí na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10119615714-fokus-ct24/21241105811...

Monitoring stavu sociálně-právní ochrany dětí do tří let věku umístěných do kojeneckých ústavů a dětských domovů

Český helsinský výbor, 1999. 21 s.

Výsledná zpráva projektu Oddělení právních analýz uskutečněného ve spolupráci ČHV a Nadace Terezy Maxové za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z programu PHARE Komise Evropské Unie. Zjištěná data jsou zpracována rovněž do tabulek a grafů.

K přečtení v příloze.

Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004120103

10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů

Text vytvořený a podpořený 26 neziskovými organizacemi.

Pěstouni se o děti z kojeneckých ústavů zvládnout postarat. Proč?

Mgr. Ria Černá
sociální pracovnice a psycholožka, Amalthea o.s.

  • Protože už dnes to někteří pěstouni zvládají.
  • Protože jsou na svou roli připravováni.
  • Protože jsou hodnoceny jejich osobnostní předpoklady, dovednosti a možnosti ještě před přijetím dítěte.
  • Protože budou mít k dispozici odbornou psycho-sociální, příp. i zdravotní podporu.
  • Protože k tomu získají i adekvátní finanční ohodnocení.

Péče o děti do 3 let

Péče o děti do 3 let
Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď!
Mgr. Ria Černá

Sociální pracovnice a psycholožka Mgr. Ria Černá ve svém příspěvku s názvem Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď! se zamýšlí nad tématem rušení kojeneckých ústavu, shrnuje klady a polemizuje s negativy, se kterými přichází zastánci ústavních zařízení.
Více se dozvíte na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/pece-o-deti-do-3-let.html&comment=11

Péče o děti do 3 let

Proč by děti neměly vyrůstat v kojeneckých ústavech

David Svoboda, Amalthea, o.s.

Metodické opatření k činnosti kojeneckých ústavů

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku je regulována metodckým opatřením Ministerstva zdravotnictví, které vyšlo ve Věstníku MZ 9/2005.

Věstník je ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3577_1771_11.html
nebo jako příloha níže.

Nebezpečí poškození malých dětí v ústavní péči

Kevin Browne

Malé děti jsou často umisťovány do ústavní péče na celém světě. K tomu dochází navzdory široce uznávanému faktu, že ústavní péče má negativní důsledky pro vývoj dětí (Carter, 2005; Johnson, Browne and Hamilton-Giachritsis, 2006). Např. malé děti v ústavech pravděpodobně mají horší zdravotní stav, opoždění ve fyzickém vývoji, zhoršení ve vývoji mozku, opoždění ve vývoji a narušení schopnosti navzovat vztahy. Důsledkem toho mají tyto děti v porovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí horší intelektuální, sociální a behaviorální schopnosti.

Dlhá cesta domov

Dana Žilinčíková, Návrat

Táto kniha sa volá Dlhá cesta domov.
Je o deťoch. O ich bolestiach a bezmocnosti vo svete dospelých.
Je o dospelých. Aby sme sa nimi stali, museli sme byť deťmi.
Ako deti sme boli ovplyvnení rôznymi blízkymi i vzdialenými ľuď-
mi a situáciami, ktoré sa nám stali.
Je preto aj o detstve a o jeho mieste v našom živote.
Táto kniha je o tých, ktorí sa deťom snažia pomáhať. Nie je dô-
ležité, kto pomáha viac a kto menej, ani to, kde pracujeme a akú
funkciu zastávame – dôležité je, aby sme urobili všetko, čo môžeme

Pripútanie v detskom domove?

Mgr. Oľga Šuláková
Psychológ, Detský domov a domov soc. služieb Studienka, Bratislava

V detskom domove, kde prichádzajú deti priamo z pôrodnice, pracujem už vyše 10 rokov. Čím dlhšie tu pracujem, tým viac vnímam a uvedomujem si, že podstatný problém detí v prvom roku života je v oblasti prežívania, v oblasti emócii.

Syndikovat obsah