Blog uživatele danka

Sociálnoprávna ochrana detí ako priorita verejnej ochránkyne práv Slovenska

Porovnanie zákonnej úpravy a reálnej praxe sociálnoprávnej ochrany detí patrí k jednej z troch priorít Úradu verejnej ochránkyne práv Slovenska na roky 2012-2013. Momentálne úrad zbiera podklady od občanov (dospelých i detí) a samotných pracovníkov sociálnoprávnej ochrany. Okrem všeobecných poznatkov o činnosti orgánov sociálno-právnej ochrany sa verejná ochrankyňa práv bude špeciálne zaoberať ich pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o deti vo vzťahu k vykonávaniu funkcie kolízneho opatrovníka a vo vzťahu k náhradnej výchove.

Máte najdôležitejšiu knihu vašej adopcie či pestúnstva?

Životná história prijatých detí je súčasťou každej adopcie i pestúnstva. Ak sa s ňou vyrovnajú dospelí, môžu pomôcť deťom. Návrat posilňuje rozvoj dobrých a citlivých služieb pre rodiny a vydáva viaceré štúdijné a metodické materiály v tejto téme. Vydáva aj prvý originálny slovenský materiál Robíme knihy života, ktorý vznikol vďaka spolupráci s mnohými rodinami a deťmi. S uvedenými materiálmi (pre dospelých i deti) sa môžete stretnúť vrámci Programu pripútania, ďalej vrámci individuálnych programov tvorby kníh života alebo vrámci podporných detských a rodičovských skupín.

Syndikovat obsah