Máte najdôležitejšiu knihu vašej adopcie či pestúnstva?

Životná história prijatých detí je súčasťou každej adopcie i pestúnstva. Ak sa s ňou vyrovnajú dospelí, môžu pomôcť deťom. Návrat posilňuje rozvoj dobrých a citlivých služieb pre rodiny a vydáva viaceré štúdijné a metodické materiály v tejto téme. Vydáva aj prvý originálny slovenský materiál Robíme knihy života, ktorý vznikol vďaka spolupráci s mnohými rodinami a deťmi. S uvedenými materiálmi (pre dospelých i deti) sa môžete stretnúť vrámci Programu pripútania, ďalej vrámci individuálnych programov tvorby kníh života alebo vrámci podporných detských a rodičovských skupín. Ukážky materiálov nájdete na : http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=1847ea3ad60b8c84296497be3923df93