Events

« Středa Duben 05, 2017 »
St

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. nositel licence pro šíření metody
Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

Kurz akreditovaný MPSV pro odborníky ve službách pro rodiny s dětmi (sociální pracovníci OSPOD, doprovázející organizace atd.).

Termín: 5. 4. 2017

Cena: 1500 Kč

Rozsah: 8 hodin

Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Obsah:

• Porozumění vztahům a vazbám v rodině
• Možnosti příbuzenské péče, teorie, modelová situace
• Práce se ztrátou a zármutkem v příbuzenské péči
• Práce s pocity viny a úzkosti v příbuzenské péči
• Možnosti nastavení spolupráce mezi klíčovým pracovníkem a pracovníkem OSPOD

Syndikovat obsah