Náborová kampaň - veřejná zakázka

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje veřejnou zakázku na vytvoření a ověření strategie náborové kampaně pro zájemce o výkon náhradní rodinné péče, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o výkonu pěstounské péče mezi potenciálními zájemci a vytvořit pozitivní obraz této profese u široké veřejnosti. Součástí plnění zakázky bude též pilotní ověření vytvořené kampaně v praxi, a to ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Více informací na http://www.esfcr.cz/zakazky/vytvoreni-a-overeni-strategie-naborove-kampane