Návrh prováděcí vyhlášky k novele zákona o SPOD

Na těchto stránkách byl návrh znění vyhlášky. Platné znění vyhlášky tak, jak byla přijata, je k dispozici na http://vzd.cz/provadeci-vyhlaska-k-zak-35999-sb