Nezletilí a poplatek za komunální odpad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Pokud obec (na základě zákona o místních poplatcích) zavede místní poplatek za komunální odpad (děje se tak obecně závaznou vyhláškou), musí ho platit každý, kdo má v obci trvalý pobyt, tedy i dítě. Jestliže je poplatník nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku také jeho zákonní zástupci (rodiče) – dítě obvykle nemá vlastní majetek a rodiče vůči němu mají vyživovací povinnost. Pokud rodiče nezaplatí, uloží obecní úřad povinnost zaplatit platebním výměrem (nebo takzvaným hromadným předpisným seznamem). Právě vzhledem k tomu, že nezletilí poplatníci obecně nejsou finančně soběstační, ochránce předpokládá, že až na odůvodněné výjimky vyměří obecní úřad místní poplatek zákonnému zástupci. Pak by platbu vymáhal po zákonném zástupci-rodiči, nikoli po dítěti.

Celý článek a odkaz na další informace je na http://deti.ochrance.cz/aktuality/nezletili-a-poplatek-za-komunalni-odpad/