Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb

Tisková zpráva MPSV

Dne 26. června 2012 došlo k podpoření čtyř projektů hrazených z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) v hodnotě 117 870 745, 67 Kč. Podpořené projekty jsou zaměřeny na sociální integraci osob se zdravotním postižením a mentálním postižením. Konkrétně se jedná o investiční podporu transformace pobytových zařízení sociálních služeb.
Co si lze pod názvem investiční podpora transformace pobytových zařízení soc. služeb představit?
Současným místem pobytu osob se zdravotním postižením jsou ve většině případech ve velkokapacitní ústavní zařízení. Díky schváleným projektům se budou moci klienti přestěhovat do domácností s maximálním počtem 6 osob, jako tomu bude v Opavě a Opavě - Kylešovicích. V Rýmařově díky podpoře projektu bude rekonstruován objekt na chráněné bydlení pro 15 uživatelů s vysokou mírou podpory. V Moravskoslezském kraji bude také vystavěn nový objekt chráněného bydlení v Osoblaze pro 12 uživatelů s nižší mírou podpory a objekt domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem pro 18 uživatelů s vysokou mírou podpory. Na Vysočině se snaží vytvořit nový domov pro klienty Domova bez zámku (dříve Ústav sociální péče Jinošov) prostřednictvím domácností rodinného typu po celém území okresu Třebíč. Tím je umožněno navrácení některých uživatelů do jejich rodiště a zvýšení příležitosti budoucích uživatelů zůstat ve svém rodném městě či v jeho blízkosti a neztratit tak kontakt se svým původním společenským prostředím a rodinou. Nové skupinové domácnosti, ve kterých budou poskytovány služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením, vzniknou v Hrotovících a Náměsti nad Oslavou.

Dále se jedná například o nevyhovující objekt Vínového domu v Markoušovicích, v němž je poskytována služba týdenního stacionáře. Markoušovice je obec s 320 obyvateli v podhůří Jestřebích hor vzdálené cca 10 km od Trutnova. Umístění služby je zcela nevhodné - bez dostupnosti návazných sociálních služeb, veřejných služeb a s omezenou dopravní obslužností, pro jakoukoliv pobytovou sociální službu a její uživatele. Cílem transformace zařízení Barevné domky Hajnice, jejichž součástí je i Vínový dům v Markoušovicích, je nevyhovující objekt týdenního stacionáře zcela opustit a vybudovat nové skupinové domácnosti pro celkem 28 uživatelů v běžné zástavbě v lokalitách Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Plotiště nad Labem a Trutnov. Nyní byla schválena jen část původního záměru a to dílčí projekt na vybudování skupinové domácnosti pro 6 uživatelů v lokalitě Dvůr Králové nad Labem.

Cílem projektů je částečně či úplně opustit nevyhovující prostory „ústavů“, tak aby jejich původní obyvatelé mohli začít žít plnohodnotný život ve „svém“, kde mají alespoň trochu soukromí a svého osobního prostoru. Život lidí s postižením by měl být srovnatelný se životem jejich vrstevníků a měli by mít možnost využívat všechny běžné zdroje, bydlet v přirozeném prostředí, vzdělávat se, pracovat, atd. Díky schváleným projektům bude moci 97 osob s mentálním či jiným zdravotním postižením opustit ústavní péči a začít žít plnohodnotnější život.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/13136