Výzva k předkládání projektů v rámci fondů EHP

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 11. července 2014 výzvu k překládání projektů v rámci Malého grantového schématu programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z Fondů EHP pro prioritní oblasti Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit.

Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/17576