Zvykáme si jeden na druhého - náhradná rodina v procese adaptácie

Informační brožurka občanského sdružení Návrat
Prišlo k vám do rodiny dieťa. Pripravili ste mu postieľku, hračky. Rozmýšľali ste o tom, ako zorganizujete svoj čas, ako zariadite to či ono, čo budete spolu robiť prvé hodiny a dni, ako to asi zvládnete. Ale občas ste zaskočení, občas si neviete rady, všeličo treba vo vašej domácnosti zmeniť, preorganizovať. V hlave máte plno otázok, obáv, večer padáte únavou do postele, noc je rušná - dieťa nevie večer zaspať a v noci sa budí, dejú sa nepredvídané veci.

Tu je niekoľko riadkov o tom, s čím všetkým sa môžete stretnúť v prvých dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch pri príchode dieťaťa k vám do rodiny. Tomuto obdobiu hovoríme adaptačné obdobie. Je to čas vzájomného prispôsobovania a zvykania si jedného na druhého. Adaptačné obdobie považujeme za najdôležitejšie pre vznik dobrého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a zároveň za jedno z najťažších období. V tomto čase sa totiž rozhoduje, ako bude vyzerať celý ďalší život vo vašej rodine.

Uvedomujeme si, že otázka adaptácie na nové prostredie je veľmi rozsiahla. Účelom tejto skromnej publikácie nie je obsiahnuť problém v celej šírke. Vzhľadom na to, že v slovenčine a jej blízkych jazykoch nie je takmer žiadna literatúra o adaptácii, chceme formulovať aspoň základné fakty, s ktorými treba počítať v role náhradného rodiča a ako s nimi zaobchádzať. Preto prosíme o zhovievavosť voči istým zjednodušeniam a skratkovitosti, s ktorými sa stretnete v tomto materiáli. Zároveň sa snažíme vystihnúť realitu, s ktorou sa môžete stretnúť v živote.
http://web.changenet.sk/aa/files/4221973d3c28b786b2f06b680c02cab0/publik...

Komentáře

Very interesting, i like this

Very interesting, i like this website.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.