Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Cílem výzkumného projektu bylo kvantifikovat vytíženost pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na úrovni obcí s rozšířenou působností, porovnat časovou dotaci věnovanou jednotlivým činnostem sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na terénní práci, stanovit optimální počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu řešených případů a provést hrubý odhad nákladů potřebných pro případné navýšení počtu pracovníků. Pro získání potřebných dat byla zkombinována kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu.

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2009

Český helsinský výbor

Zpráva obsahuje také kapitolu Adama Křístka "Péče o ohrožené děti", která je ke stažení na http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=1970010103

Celý obsah zprávy je na http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010052005

Medzinárodna ochrana deti na Slovensku

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

V roku 2009 bolo zverenych 49 deti zahranicnym buducim osvojitelom ( do predosvojitelskej starostlivosti).
Centrum pre medzinarodnopravnu ochranu prijalo v uplynulom roku 55 dokumentacii o detoch, ktorym je vhodne sprostredkovat medzistatne osvojenie.
Z celkoveho poctu dokumentacie deti evidovanych v Centre bolo 41 vyradenych z dovodu:
- vaznych zdravotnych problemov
- iniciovania spojenia so surodencami umiestnenymi v detskych domovoch na uzemi SR
- zmeny nazoru dietata na sprostredkovanie NRS

Tvoríme siete pomoci pre rodiny

Danka Žilinčíková


Keď som začala organizovať prvé sieťové stretnutia odborníkov za účasti rodiča, bol to pre všetkých nový zážitok. Uvedomila som si, že normálnym v našej spoločnosti je hovoriť o niekom bez neho a riešiť „jeho situáciu“ bez neho. Uvedomila som si, že odborníci sa spolu stretávajú väčšinou, iba keď sa dejú veľmi vážne situácie v rodinách (a aj to nie všetci, ktorých sa to týka). Zistila som, že sú schopní spoločne navzájom komunikovať, ale aby tam bol s nimi na stretnutí rodič?

Po stopách Dávidových alebo dospievanie v náhradnej rodine

Mladý človek v náhradnej rodine počas svojho dospievania začína viac uvažovať nad tým, čo sa mohlo v jeho minulosti stať. Môže si klásť nové otázky. Keďže často nevie nájsť odpovede, alebo mu už nestačia tie, ktoré doteraz dostával, môže mať pocit viny, hnevu, alebo sa cítiť menejcenne. Možno sa začne cítiť neistý vo vzťahoch, v ktorých predtým prežíval istotu. Môže byť citovo kolísavý, zmätený, ale najmä, a to predovšetkým, bezmocný voči tomu, čo ho presahuje.

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ke konci roku 2009 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž
kapacita byla ke stejnému datu 1 818 míst a bylo v nich umístěno 1 391 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 966 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 022 dětí, 55 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Child Adoption: Trends and Policies

Department of Economic and Social Affairs, UN Population Division

Články o připoutání, dětském traumatu a další texty

Zajímavé články uznávaných autorů např. o připoutání, traumatu, smutku a ztrátě u dětí, zneužívání a zanedbávání a jiné na http://childtrauma.org/index.php/articles

Kampaň "Proč si každé dítě zaslouží rodinu?"

Kampaň organizace EveryChild

Můžete se připojit na stránkách http://www.everychilddeservesafamily.org.uk/

Polovica detí nemusí byť v detskom domove

V Spoločnosti Úsmev ako dar sa 22.4.2010 prvýkrát stretla pracovná skupina, ktorej cieľom je zefektívniť prácu s rodinami v kríze, aby čo najmenej detí z týchto rodín vyrastalo v detských domovoch. Pracovná skupina sa bude stretávať pravidelne, výsledkom stretnutí budú návrhy na úpravu legislatívy a najmä na zefektívnenie praxe sociálnej práce s rodinou.

Každé dítě si zaslouží rodinu

Přístup EveryChild k dětem bez péče rodičů

EveryChild je mezinárodní charitativní oganizace, která pracuje v 17 zemích a zaměřuje se na děti bez péče rodičů. Teto dokument ukazuje hlavní rysy přístupu EveryChild k tomuto narůstajícímu problému: definuje hlavní koncepty, analyzuje podstatu a rozsah problému, zjišťuje faktroy, které vystavují dítě riziku ztráty rodičovské péče a zkoumá vliv ztráty péče rodičů na práva dětí.

Standardy Children's Workforce Development Council pro přípravu, podporu a rozvoj pěstounské péče

CWDC
Kromě standardů naleznete na stránkách http://www.cwdcouncil.org.uk/foster-care/standards i průvodce pro pěstouny, pracovní knihu a průvodce pro manažery, kteří pěstounsku péči supervidují.

Další materiály o pěstounské péči ve Velké Británii jsou na http://www.cwdcouncil.org.uk/foster-care

Výstupy z konference o sanaci rodiny

Konference Sanace rodiny jako součást systému služeb péče o ohrožené děti pořádalo o.s.Amalthea spolu s Pardubickým krajem a městem Chrudim ve dnech 18. - 19. 11. 2009

Praktické postřehy ze Slovenska

Zpráva ze studijní návštěvy slovenského občanského sdružení Návrat
Zpráva rozebírá z pohledu českých pracovníků působících v oblasti NRP situaci na Slovensku. Porovnává legislativní úpravu a praxi v oblasti mediálních a osvětových kampaní o NRP, sanance rodiny, dobrovolnictví, dětksých domovů a profesionálních rodin a dalších oblastí.

Více informací na http://amalthea.pardubice.cz/ostatni_projekty_comred.htm

Exkurze do Velké Británie

Výstupy ze studijní cesty
Ve dnech 28.2. až 6. 3. 2010 se uskutečnila studijní cesta zaměstnanců občanského sdružení Amalthea, zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje, sdružení Lumos a dalších partnerů do Velké Británie. Cestu podnikli v rámci pilotního projektu Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin v Pardubickém regionu, plně podpořeným Nadací Sirius.

Syndikovat obsah