Adresáře, databáze, katalogy

Kontaktní údaje na organizace a instituce poskytující služby ohroženým dětem

Katalog služeb NNO poskytujících služby v oblasti náhradní rodinné péče

Katalog neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí v České republice
aktualizace únor 2011

Katalog vznikl v roce 2010 v rámci projektu Komunikační mosty Informačního střediska Mikuláš

http://www.mikulasops.cz/komunikacni-mosty

Online adresář služeb v oblasti NRP

Středisko NRP vytvořilo nový adresář služeb nejen pro náhradní rodiny, děti v NRP a původní rodiny dětí v NRP.
Adresář je online na http://sluzby.nahradnirodina.cz
Umožňuje vyhledávání podle typu služby a podle kraje.

Zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti na území Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Bernardína Bodnárová

Seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí v ohrožení

Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb.,kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cílem „Informačního portálu a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ je umožnit zprostředkování informací v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle tohoto zákona se jedná o osoby:

  • ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu
  • jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
  • jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností

Katalog pražských NNO

Aktuální verze k 25.9.09

V rámci činnosti Otevřené skupiny pracující s ohroženými dětmi byl vytvořen, a je pravidelně aktualizován, Katalog základních informací o NNO pracujících v Praze s ohroženými dětmi a mládeží.
Jeho cílem je co nejaktuálněji informovat o nabídkách a činnostech výše zmíněných NNO. Katalog je také plně otevřený, pravidelně je distribuován na všechny strany, přes MHMP také na všechny pražské OSPOD.

Kontaktní osoba Otevřené skupiny: Klára Joklová, joklova@lata.cz

Databáze organizací

Odkazy a kontakty na

  • Krajské úřady o obce s rošířenou působností
  • Organizace zaměřené na NRP
  • Nadační fondy a nadace působící v oblasti NRP
  • Domy na půl cesty
  • Církevní organizace, linky důvěry, manželské a rodinné poradny, občanské poradny
  • Střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny
  • Adresáře sociálních služeb

najdete na http://pestounskapece.cz/databaze.php

Syndikovat obsah