Publikace, knihy (nejen) o náhradní rod. péči

Příběhy, které pomáhají

Databáze "příběhů, které pomáhají" pro děti, pro práci s dětmi a rodinami
http://www.velkyvuz-sever.cz/?page_id=2147
Veronika Lošťáková

Průvodce dítěte pěstounskou péčí - Komiks pro děti

Jednoduchý materiál pro děti k pochopení pěstounské péče a co je v ní čeká. Komiks je složen ze dvou příběhů Honzy a Petry, informací, odchodové kartičky při separaci. Určen dětem z ohrožených rodin a dětem v dětských domovech.

Život v příběhu - autorská kniha dětí z NRP

Kniha vytvořená dětmi z náhradní rodinné péče. Děti zde vypráví své osobní příběhy a nechávají vzkazy dospělákům a ostatním dětem s podobným osudem.

Mami, tati, znáš má práva?

Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte
J. Votavová a kol., Praha 2008

Vývojová psychologie pro sociální práci

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013

Kniha o náhradnej rodinnej starostlivosti v jazyku detí je voľne stiahnuteľná na webe

Dnes sa dá stiahnuť z webu všeličo. Aj prvá interaktívna publikácia pre deti a tínedžerov z pestúnskych a adoptívnych rodín. Publikácia Vieš kto si?...si veľmi dôležitá osoba, je od januára 2013 voľne k dispozícií.

Vágnerová, M.: "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči"

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc., 2012
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.

http://www.nahradnirodina.cz/files/File/psychicky_vyvoj_ditete_v_nrp.pdf

Až se narodíš, budeš doma

Český překlad knihy slovenské autorky Danky Žilinčíkové může sloužit jako praktická „pomáhající“ příručka pro všechny, kteří se setkávají s těhotnou ženou v ohrožení nebo v rizikové situaci, či s opuštěným dítětem.
Kniha přináší působivé a čtivé příběhy těhotných žen, které zvažují, zda se svého dítěte po porodu vzdát, a dětí, které se takovým ženám narodily. Jedná se o skutečné příběhy vycházející z odborné praxe navíc doplněné popisem, jak lze citlivě a v co nejlepším zájmu dítěte tyto složité životní situace řešit.

Materiály pro práci s traumatizovanými dětmi

Julie Farnam
Materiály vzniklé pro potřeby semináře o terapeutických příbězích.
Více na http://www.vzd.cz/siska-pro-stesti

Šiška pro štěstí

Terapeutický příběh pro děti z ústavní péče.

Julie Farnam
Autorka je americká sociální pracovnice specializovaná na dětská traumata. Příběh Šiška pro štěstí má dětem odděleným od původní rodiny pomoci pochopit jejich situaci a vypořádat se s ní.
Příběh vznikl během působení Julie Farnam na Karlově univerzitě v Praze v rámci programu výměny lektorů z Fulbrightovy komise, a to ve spolupráci s doc. PhDr. Oldřichem Matouškem, vedoucím katedry sociální práce na Filozofické fakultě a s Fulbrightovou komisí.

Syndikovat obsah