Statistiky

Údaje o vývoji počtu dětí v kojeneckých ústavech ve vybraných krajích

Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky o činnosti kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let za obdobé 2006-2011 v Kraji Vysočina, Zlínském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Převzato z www.uzis.cz

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

V roce 2011 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 783 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 428 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 131 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 195 dětí, téměř 58 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Převzato z http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domo...

Statistická ročenka ČR 2011

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13613/rocenka_2011.pdf

K datu 31. 12. 2011 byl celkový počet dětí v náhradní rodinné péči 14 976, z toho 510 zdravotně postižených.

"Ageing out of care", mezinárodní analýza

Organizace SOS dětské vesničky publikovala mezinárodní analýzu "Ageing out of care" mapující situaci mladých lidí odcházejících z náhradní rodinné péče v Evropě a Střední Asii, dohromady 13 zemí.

Celý text v angličtině dostupný zde:
http://www.sos-childrensvillages.org/About-us/Library/Pages/Ageing-out-o...

Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět)

Úvodní "nulté" číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět) rozebírá v souvislosti s chystanou reformou péče o děti srozumitelnou a poutavou formou argumenty odborníků pro i proti rušení dětských center a domovů.

Vedle tří klíčových rozhovorů s Miloslavem Macelou, Jaroslavou Lukešovou a Vědunou Bubleovou přináší první číslo Edice Otvíráme srovnání nákladů na ústavní a náhradní rodinnou péči u nás a ve světě a či třeba výňatky z doporučení Výboru pro práva dítěte OSN České republice.

Statistická ročenka MPSV za rok 2010

Statistická ročenka MPSV je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/11544/rocenka_2010.pdf
Udává např. počet dětí v náhradní rodinné péči. K 1.1.2010 bylo v NRP 13882, k 31.12.2010 došlo k nárůstu na 14618.

Statistiky náhradní výchovy v ČR

Středisko náhradní rodinné péče

Údaje o počtech dětí v různých formách náhradní péče k dispozici na

http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_cr.html

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Ústav zdravotnických informací a statistiky
V roce 2010 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 963 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 513 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 077 dětí, což je nejvíce od roku 1998. Nejčastěji byly děti do těchto zařízení umisťovány ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 085 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Celý text v příloze.

Vývoj počtu dětí v ústavnej starostlivosti a v náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku

Marek Roháček

Priložená tabuľka a graf ukazuje vývoj počtu detí v ústavnej starostlivosti a v náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku. Vďaka reforme systému starostlivosti o ohrozené deti dochádza k poklesu počtu detí v ústavnej starostlivosti a k nárastu počtu detí v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Vývoj počtu detí a mladých dospelých v profesionálnych rodinách na Slovensku

L. Nicholsonová: Absolútnou prioritou je pre nás dieťa

Zvýšenie vekovej hranice detí, ktoré musia byť umiestnené výlučne v rodinnom prostredí na 6 rokov (profesionálne rodiny). To je úloha z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 - 2014, ktorá so sebou prináša potrebu zabezpečiť profesionálnych rodičov pre približne 200 detí.

Statistická ročenka MPSV za rok 2009

Statistická ročenka MPSV za rok 2009 je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/9854/statisticka_rocenka_z_oblasti_prace...

Vývoj počtu dětí svěřených do pěstounské péče v letech 1985, 1989 – 2009

Srovnání vývoje počtu dětí umístěných do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, do péče budoucích pěstounů a do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v období 2008 – 2009
- ČR, kraje, obce s rozšířenou působností.

Celou zprávu s podrobnými tabulkami a grafy můžete stáhnout ze stránek MPSV http://www.mpsv.cz/files/clanky/9358/Brozura.pdf

Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí

Statistické údaje MPSV za rok 2009.
Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7260

Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Cílem výzkumného projektu bylo kvantifikovat vytíženost pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na úrovni obcí s rozšířenou působností, porovnat časovou dotaci věnovanou jednotlivým činnostem sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na terénní práci, stanovit optimální počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu řešených případů a provést hrubý odhad nákladů potřebných pro případné navýšení počtu pracovníků. Pro získání potřebných dat byla zkombinována kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu.

Medzinárodna ochrana deti na Slovensku

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

V roku 2009 bolo zverenych 49 deti zahranicnym buducim osvojitelom ( do predosvojitelskej starostlivosti).
Centrum pre medzinarodnopravnu ochranu prijalo v uplynulom roku 55 dokumentacii o detoch, ktorym je vhodne sprostredkovat medzistatne osvojenie.
Z celkoveho poctu dokumentacie deti evidovanych v Centre bolo 41 vyradenych z dovodu:
- vaznych zdravotnych problemov
- iniciovania spojenia so surodencami umiestnenymi v detskych domovoch na uzemi SR
- zmeny nazoru dietata na sprostredkovanie NRS

Syndikovat obsah