Odchod z ústavní výchovy

Praktické brožury pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Čtyři praktické brožury na téma práce, bydlení, peníze, úřady.
Organizace Janus, Brno

Tak už jsme dospělí aneb jak se postavit na vlastní nohy

Informační brožurka pro mladé lidi, kteří začínají žít svůj samostatný život. Vznikla v rámci projektu Abeceda aneb "První kroky do života"
Celá brožura je ke stažení na
http://projekty.osu.cz/abeceda/www/downloads/Brozurka_web.pdf

Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Ondřej Novák, Jan Paleček,Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil, Jakub Zuman, Věduna Bubleová

Monografie shrnující vývoj náhradní rodinné péče v uvedených zemích, právní úpravu a další aspekty jednotlivých systémů. V závěrech obsahuje shrnutí a doporučení inspirace pro Českou republiku.

Převzato z http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Konference_Zavery_zahr_vyzkumu/M...

Spolu do zaměstnání

Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy
Letní dům

Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life

"Vteřina poté"

www.vterinapote.cz

Skupina mladých lidí, kteří prošli dětským domovem, pěstounskou péčí. Rozdílné osudy spojuje společné úsilí - přispět k pozitivním změnám v systému ochrany dětí.
-----------------------------

Práva dětí v alternativní péči

Národní zpráva z vrstevnického výzkumu

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek

Projekt Práva dětí v alternativní péči – od teorie k praxi se snaží prostřednictvím aktivního zapojení mladých lidí do vý-
zkumu získat poznatky o tom, jak je stávající systém péče a podpory mladých lidí při jejich odchodu do samostatného
života viděn samotnými aktéry, jak hodnotí jeho efektivitu a vstřícnost. Projekt, kterého se zúčastnili mladí lidé z České
Republiky, Polska, Finska a Albánie, přináší nový pohled na systém péče v uvedených zemích a umožňuje navrhovat

Jak se dostat k náhradní rodině v 17ti letech?

O prázdninách do Občanského sdružení Rozum a Cit přišel dopis od dívky z děckého domova, toužící po tom najít rodinu, ve které by mohla být šťastná. Sdružení dostalo souhlas se zveřejněním a proto si její příběh a přání můžete přečíst i Vy.

Dlouhodobá příprava dětí v ústavní péči na samostatnost

Dlouhodobá příprava dětí (mladých lidí) v dětských domovech Plzeňského kraje na samostatný život
Mgr. Věra Šašková

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/dlouhodoba-priprava-deti.html&comment=34

Start z Velkého Dvora

Dokument ČT z cyklu "Náš venkov"
15 min. Režie Z. Skokan
Vysíláno 14.4. 2012
Pořad ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/

KRUH MLADÝCH - iniciativa pro mladé (nejen) v pěstounské péči

Kruh mladých je novou iniciativou, která sdružuje mladé lidí z náhradní rodinné péče, tedy se zkušenostmi s ústavní výchovou, pěstounskou péčí, osvojením nebo třeba soužitím s pěstounskými sourozenci.

Kruh mladých je otevřený i pro další mladé lidi, vítány jsou jakékoliv nové nápady, připomínky a názory.
Možnost se připojit je účastí na dalším, setkání.
V pořadí třetím setkání setkání se uskutečnilo 2.-4. března 2012 ve Svitavách.

Kontaktní osoba: Radka Švestková

Mezinárodní analýza situace mladých lidí odcházejících z náhradní péče

SOS Children’s Villages
SOS Children’s Villages (SOS Dětské vesničky) přináší zprávu o situaci mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí náhradní péči v Evropě a Střední Asii. Zpráva se skládá ze 13 přehledů situace v jednotlivých zemích: Albánii, Ázerbajdžánu, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Francii, Gruzii, Kyrgyzstánu, Polsku a Ruské federaci. Obsahuje také postřehy samotných mladých lidí a závěr, jehož autorem je Mike Stein, uznávaný odborník v oblasti opouštění náhradní péče.

Syndikovat obsah