Vztahová vazba, deprivace

V nejlepším zájmu dítěte, film, ČT 2016

Premiéra 2.12.2016, ČT 2, 21:00
Linda Jablonská, Český žurnál

Děti bez lásky

Dokumentární film, Československo, 1963, 37 min

http://gloria.tv/media/WPc2mW9hP4G

Usnesení Výboru proti mučení týkající se péče o ohrožené děti

Výbor proti mučení na svém zasedání dne 21. dubna schválil usnesení, ve kterém zastává názor, že ústavní péče o nejmenší děti je v rozporu s jejich zájmem. Dále doporučuje sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort.
Celé usnesení Výboru a jeho odůvodnění je v příloze.

Teorie vazby a prevence týrání a zanedbávání dětí

Peter Pöthe
Vyšlo ve sborníku «Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence», Praha, Futurum, 2001

Poruchy attachmentu - magazín Klíč

26 min., 2012
Česká televize

Keď sa povie pripútanie...

Ako je to s tým pripútaním? Ako mu rozumieme? Čo znamená byť pripútaní až až? Je to aj pre dieťa až až alebo pre rodičov? Kto to ako posudzuje?

Vývoj dětí v náhradních formách péče

Radek Ptáček, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Kuželová Hana, Ústav lékařské biologie a genetiky 2. LF UK
Libuše Čeledová,Ministerstvo práce a sociálních věcí

"Ženy - Mateřství - Dětský vývoj v raném věku", zpráva UNICEF

Zpráva organizace UNICEF "Women – Motherhood – Early Childhood Development"

Kde se bere umění milovat?

Leona Dyrehauge

"Podklad pro to, jak v dospělosti navazujeme vztahy a pečujeme o ně, se utváří již v raném dětství. Podstatná je základní vazba mezi dítětem a pečující osobou. Podle kvality této vazby celoživotně vytváříme všechny další blízké vztahy."

Článek k přečtení na http://psychologie.cz/kde-se-bere-umeni-milovat

Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti

MUDr. Jozef Hašto, PhD.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti.
F, Trenčín 2005, 300 s.

Publikace (nejen) pro lékaře, psychology, sociální pracovníky.
Rezence v příloze.

Terapie poruch attachmentu

PhDr. Petra Vrtbovská, Ph.D.

Úryvek z článku

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Prezentace shrnující dosavadní české i zahraniční výzkumy vlivu ústavní péče na zdraví a vývoj dětí.

Materiál z tiskové konference kampaně Odsouzeni.cz

Film o uspávání dětí s vážnou deprivací

Působivý film o uspávání dětí, které prožily první měsíce svého života v ústavu.

http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=91ab4c25e1f05d631548ee1887a5cea1

Role rodičů, pečovatelů při práci s traumatizovaným dítětem

Pavla Doležalová

Nebezpečí poškození malých dětí v ústavní péči

Kevin Browne

Malé děti jsou často umisťovány do ústavní péče na celém světě. K tomu dochází navzdory široce uznávanému faktu, že ústavní péče má negativní důsledky pro vývoj dětí (Carter, 2005; Johnson, Browne and Hamilton-Giachritsis, 2006). Např. malé děti v ústavech pravděpodobně mají horší zdravotní stav, opoždění ve fyzickém vývoji, zhoršení ve vývoji mozku, opoždění ve vývoji a narušení schopnosti navzovat vztahy. Důsledkem toho mají tyto děti v porovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí horší intelektuální, sociální a behaviorální schopnosti.

Syndikovat obsah