Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Návazná péče o náhradní rodinu po přijetí dítěte

Metodické doporučení MPSV č.5/2009

NÁVAZNÁ PÉČE O NÁHRADNÍ RODINU PO PŘIJETÍ DÍTĚTE

Ve spolupráci s orgánem SPOD a NNO vznikne síť pomoci, která bude rychle, citlivě a plně odpovídat na situaci konkrétního dítěte a jeho rodiny.

Po přijetí dítěte pracovník OSPOD je v kontaktu s rodinou nejméně jednou za tři měsíce. Sleduje vývoj situace, podporuje rodinu i dítě včetně biologických dětí v rodině, pomáhá jim se vyrovnat s novou situací v rodině. Navrhuje možnosti, jak proces dobře zvládnout a rodinný systém stabilizovat.

Cíle návazné péče:

Vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č.3/2009
Plán péče na základě vyhodnocení potřeb dítěte vytváří sociální pracovník OSPOD, který je odpovědný za daný případ dítěte.

Rodinné konference

Rodinné konference je způsob práce s rodinou, kdy klienti sami mají možnost přijít s plánem, jak řešit svoji situaci.
Vychází z maorské tradice a je již dlouhodobě s úspěchem používán v mnoha zemích.

Zde najdete odkazy na zajímavé zahraniční stránky o tématu. Pro překlad můžete použít Google translator
http://www.eigen-kracht.nl/international+Materiaal+/+Material
http://www.iirp.org/library/fgcseries01.html
http://www.frg.org.uk/fgc_model.html

Materiály pro práci s traumatizovanými dětmi

Julie Farnam
Materiály vzniklé pro potřeby semináře o terapeutických příbězích.
Více na http://www.vzd.cz/siska-pro-stesti

Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Publikováno ve sborníku z kolokvia o náhradní výchově, které se konalo r. 2008 na Právnické fakultě UK v Praze

Život po ústavní péči

Zpráva o evropském projektu Amici dei Bambini
Rovné příležitosti a sociální inkuze mladých lidí
Jaká je skutečná situace mladých lidí opouštějících ústavní péči v Evropě? Co se dělá proti jejich sociálnímu vyloučení? Jak jsou tato opatření efektivní? Jaké projekty jim mohou pomoci v integraci do společnosti?
Tyto otázky si kladli autoři dvouletého výzkumného mezinárodního projektu realizovaného v pěti evropských zemích (Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Francie a Lotyšsko).

Seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí v ohrožení

Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb.,kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Příčiny dlouhodobých pobytů dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Bc. Michaela Blahutová
Diplomová práce, jejímž hlavním cílem bylo zjistit příčiny dlouhodobých pobytů dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Identifikování a podrobné popsání faktorů, které se pravděpodobně podílí na dlouhodobém pobytu dětí v ústavním zařízení a pochopení souvislostí mezi nimi má sloužit k praktickému využití údajů v realitě, ke specifickému zacílení aktivit potlačující tento negativní fenomén.

Posilování rodin a komunit

Child Welfare Information Gateway
Text je zatím jen v angličtině, hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám pomoci s překlady do češtiny nebo slovenštiny.
Prozatím můžete použít http://www.google.com/translate abyste získali rámcovou představu o obsahu textu.

Detská chudoba a sociálná exklúzia v EU

Eurochild
Socio-ekonomická situácia detí v počiatočných fázách života je stále jeden z hlavných faktorov, ktoré určujú ich celkový blahobyt a budúce šance. Deti vyrastajúce v chudobe majú väčšie zdravotné problémy, sú viac vystavené riziku prerušenia vzdelania, možu mať ťažkosti s nájdením, alebo udržaním si práce a zapojením sa do spoločnosti. Tieto problémy sa ťahajú celými generáciami a sú známe ako medzi-generačné dedičstvo chudoby. Cena pre spoločnosť je vysoká či už vo forme straty ľudského a sociálného kapitálu, alebo v následkoch sociálneho zlyhania.

Odnímání Romských dětí z péče jejich rodin

Text je zatím jen v angličtině, hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám pomoci s překlady do češtiny nebo slovenštiny.
Prozatím můžete použít http://www.google.com/translate abyste získali rámcovou představu o obsahu textu.

European Roma Rights Center

Stránky pro mladé lidi odcházející z dětských domovů

www.odchazim.cz
Tyto stránky pro vás spolu se svými partnery připravilo Středisko náhradní rodinné péče, o.s. a jsou určené všem mladým lidem, kteří se chystají opustit nebo již opustili dětský domov.

Nevládní zpráva k plnění Úmluvy o právech dítěte

Na stránkách Sdružení zastánců dětských práv ČR
http://dcicz.org/section.php?sectname=dokumenty&subsect=nevladni_zprava
naleznete příspěvky k plnění Úmluvy od zástupců nevládních organizací:

 • PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D, člen DCI CZ
 • PhDr. Milena Lvová, Csc., členka DCI CZ
 • Dětské krizové centrum
 • Koalice nevládních organizací „Společně do školy“
 • Stálá konference asociací ve vzdělávání, SKAV

Projekt adaptace dětí vyrůstajících v ústavní výchově pomocí doprovázení hostitelskými rodinami

Labyrint - projekt občanského sdružení Děti patří domů
Na stránkách
http://www.detipatridomu.cz/i/labyrint.html
naleznete:

 • Prezentaci projektu
 • Rozhovor s hostitelskou rodinou
 • Příběhy dětí v hostitelské péči
 • Článek o hostitelské péči od psychologa Jeronýma Klimeše
 • Sborník o hostitelství od téhož autora
 • Diskusi k hostitelské péči

Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cílem „Informačního portálu a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ je umožnit zprostředkování informací v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle tohoto zákona se jedná o osoby:

 • ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu
 • jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
 • jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
Syndikovat obsah