Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Také si chcete vzít dítě do pěstounské péče pro prachy?

Ria Černá

Pokud ano, stačí zajít na úřad a vyplnit nějaké papíry – žádosti, výpis z rejstříků trestů, potvrzení od zaměstnavatele, od lékaře, projít motivačním rozhovorem se sociální pracovnicí, umožnit jí vstup do Vaší domácnosti.

Osvojení (adopce) dle úpravy nového občanského zákoníku

Právo na dětství

www.pravonadetstvi.cz

Čo môžete urobiť pre dieťa, ktoré ste si zamilovali?

Návrat, o.z. v spolupráci s adoptívnymi a pestúnskymi rodičmi a mladými ľuďmi vyrastajúcimi v náhradných rodinách vydáva publikáciu o podpore identity.

Ako sa majú deti v náhradných rodinách?

“Viac než 80 % adoptívnych a pestúnskych rodičov, oslovených v rámci výskumu, považuje za dôležité podporovať identitu, pôvod prijatého dieťaťa.” Čo by mali vedieť rodičia a čo odborníci pre podporu tejto témy?

Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec)

01.02.2014

Kurz Náhradní rodinná péče očima rodinných terapeutů se bude konat v Liberci strong> Předpokládaný začátek kurzu je únor 2014.
Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mailovou adresu hana.heindorferova@seznam.cz. do 31. ledna 2014

Analýza ukazuje mapu ohrožení dětí a rodin v České republice

Tisková zpráva MPSV ze dne 12. 11. 2013
Více peněz pro obce, kde je vyšší míra ohrožení dětí a rodin. Jako základ k vytvoření nového modelu financování systému péče má posloužit Sociodemografická analýza – mapa rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách. Analýza vznikla v rámci individuálního projektu MPSV, financoval ji Evropský sociální fond.

Odpověď MPSV na otevřený dopis

Odpověď MPSV na otevřený dopis, kterým Amalthea reagovala na tiskovou zprávu MPSV je k dispozici na
http://amalthea.pardubice.cz/aktuality/2013/mpsv-odpoved.pdf

Otevřený dopis je na http://vzd.cz/dopis-panu-ministrovy-v-demisi-amalthea-os

Zpráva z výzkumu systému NRP

Institut projektového řízení, a.s.

Zpráva popisuje proces posuzování a příprav žadatelů o NRP v jednotlivých krajích.

Celá zpráva je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/16437/analyza_SNRP.pdf

Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o Klokáncích

Tisková zpráva MPSV
Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o situaci v Klokánku

Statistická ročenka MPSV za rok 2012

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí nadále klesá počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižeím a stoupá počet dětí v pěstounské péči.
Celá ročenka MPSV z oblasti práce a sociálních věcí je ke stažení na http://www.mpsv.cz/cs/3869

Tvorba a realizace dohod o výkonu pěstounské péče (Praha)

31.10.2013

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Akreditovaná instituce MV ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR
zve na seminář pro pracovníky OSPOD, NNO
Odborný lektor VCVS ČR, o. p. s. - PhDr. Miloslav Macela

Syndikovat obsah