Blog uživatele admin

Dopady novely zákona č. 359/1999 Sb.

Převzato z http://www.denik.cz/z_domova/pestounu-pribyva-zije-u-nich-pres-12-tisic-...
článek a rozhovor s panem PhDr. Miloslavem Macelou

Pěstounů příbývá. Žije u nich přes 12 tisíc svěřenců

Praha - Počet rodin, jež se starají o nejmenší na přechodnou dobu, vzrostl od loňska skoro desetkrát. Více je i podpůrných služeb, které jim pomáhají.

Ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV pan PhDr. Macela byl odvolán

Ministryně odvolala úředníka, který chtěl zrušit kojenecké ústavy
Hana Čápová, Respekt
Převzato z http://respekt.ihned.cz/fokus/c1-60158190-ministryne-odvolala-urednika-k...

Vizionáři se česká ministerstva zrovna nehemží. Ředitel odboru rodiny na ministerstvu práce a sociálních věcí Miloslav Macela byl výjimkou. Chtěl dosáhnout toho, aby česká rarita – tisíce dětí v ústavech – vzala za své.

Počet dětí žijících v pěstounské péči se zvyšuje

Převzato z http://www.novinky.cz/zena/deti/305730-pocet-deti-zijicich-u-pestounu-se...

V posledních letech se zvyšuje počet dětí, které nalezly domov v pěstounských rodinách. Nejedná se vůbec o zanedbatelné číslo. V České republice je nyní už téměř deset tisíc rodin pěstounů a poručníků, u kterých získalo domov více než dvanáct tisíc dětí.

Nezletilí a poplatek za komunální odpad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Purvis, Cross, Lyons: "Dítě v nové rodině"

Veřejné zakázky MPSV

Zpracování analýzy náhradní rodinné péče
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=33&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Zpracování sociodemografické analýzy
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=32&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=34&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro pověřené osoby

Novela zákona o ústavní výchově čeká na podpis prezidenta

Poslanecká sněmovna schváliz novely zákona o ústavní výchově, která byla Senátem vrácena s pozměňovacími návrhy. Novela byla schválena v původním znění. Text je k dispozici v příloze.
Převzato z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=574&ct1=0&v=PZ&pn=7&pt=1

Návrh prováděcí vyhlášky k novele zákona o SPOD

Na těchto stránkách byl návrh znění vyhlášky. Platné znění vyhlášky tak, jak byla přijata, je k dispozici na http://vzd.cz/provadeci-vyhlaska-k-zak-35999-sb

Prezident vetoval novelu zákona sociálně-právní ochraně dětí

Prezident republiky Václav Klaus ve středu dne 12. září 2012 využil své pravomoci dané článkem 50 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně zákon ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Celé odůvodnění prezidenta republiky je na http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7409.shtml

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí čeká na podpis prezidenta

Pro přijetí novely hlasovalo ve středu večer 108 poslanců. Mezi nimi bylo i pět poslanců ČSSD. Proti bylo 59. Dolní komora parlamentu tak přehlasovala Senát a zákon putuje na Hrad, aby jej podepsal prezident Václav Klaus.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) ve středu na poslance apeloval, aby zákon podpořili, protože pomůže přesunout děti z ústavů do pěstounských rodin. "Norma má jednoznačný cíl zlepšit podporu dítěte v přirozené rodině, zlepšit možnost adopce a pěstounské péče," řekl Drábek.

Soutěž Obec přátelská rodině má nová pravidla

Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2012. Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. V letošním roce se však podmínky soutěže podstatným způsobem změnily. Vítězným obcím bude rozděleno celkem 6 milionů Kč.

MPSV vypsalo výběrová řízení na pracovní místa

Více informací na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/13043

Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb

Tisková zpráva MPSV

Dne 26. června 2012 došlo k podpoření čtyř projektů hrazených z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) v hodnotě 117 870 745, 67 Kč. Podpořené projekty jsou zaměřeny na sociální integraci osob se zdravotním postižením a mentálním postižením. Konkrétně se jedná o investiční podporu transformace pobytových zařízení sociálních služeb.
Co si lze pod názvem investiční podpora transformace pobytových zařízení soc. služeb představit?

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schválena Poslaneckou sněmovnou

13.6. 2012 byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Aktuální znění novely je k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 564/8. Novela teď míří do Senátu.
http://www.psp.cz/ff/4f/34/6b/08.htm

MŠMT je nečinné vůči špatnému zacházení v zařízení pro děti-cizince

Tisková zpráva Veřejného ochránce práv

Syndikovat obsah