Etnikum a NRP

Materiály zabývající se náhradní rodinou péčí o děti odlišného než většinového etnika.

Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Podpora pěstounských a osvojitelských rodin
s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin,Videotrénink interakcí
P. Pokorná, A. Vávrová, J. Frantíková, M. Vančáková, K. Řeháková, L. Chaloupková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

Doživotní trest - "Romské děti v ústavní péči v České republice", červen 2011

Zpráva Evropského centra pro práva Romů
"Romské děti v ústavní péči v České republice z června 2011"

Ke stažení zde
http://www.errc.org/article/do%C5%BEivotni-trest-romske-d%C4%9Bti-v-usta...

Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči

Mgr. Martina Vančáková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s., Praha, 2011.

Kvalitativní sonda do současné situace dětí a mládeže romského původu v dětských domovech a dětských domovech se školou

Kajanová, A., Kubelová, V., Urban, D., Kousalová, H.
Mezi výrazně převažující příčiny umisťování dětí romského původu do dětských domovů patří problémy v rodině, v dětských domovech se školou pak problémy ve škole a problémy s chováním (krádeže, užívání drog). Příčiny umístění jsou si děti povětšinou vědomy. Umístěné děti romského původu mají představu, že po opuštění zařízení půjdou ke své rodině a budou pracovat, někteří nejprve studovat. Tyto představy dětí ovšem nekorespondují s názory personálu, který zmiňuje jako nejvýraznější překážky samostatného života romských dětí po opuštění DD/DDŠ návrat dítěte do původního rodinného prostředí a nezaměstnanost.

Romské dítě v náhradní rodině - projekt Centra náhradní rodinné péče v Ostravě

Jarmila Valoušková, FOD Ostrava

Dovolte mi moji milí,
pozdravit vás v této chvíli.
Pěstouny vám představiti,
chvíli jejich život žíti.

Že všechny děti naše jsou
je heslo toho spolka.
Ať velké, malé, tmavé, blond,
ať kluk je to či holka.

Jiné matce narozené
přichází k nám dítě,
malé, větší, odrostlejší,
nestačí říct „chci Tě“.

Úřady je třeba žádat
a žádost svou neodkládat,
argumenty ji podkládat.

Na úřadě byrokrati
tvoji žádost vyhodnotí
a někdy ji také vrátí.

Já ale žádat neměla bych,
spíš nabízet
rodinu, domov, zázemí.

Černé dítě v bílé rodině

Lidové noviny 21.11.209

Lze úspěšně vychovat adoptované romské dítě? Otázka zní, co je to úspěch

Nelze se divit, že texty o adopci romských dětí budí emoce. Když nejsou data – a jediná statistika se skrývá v textu „Cikánské děti v náhradní rodinné péči“ z roku 1981 (!) – zbývají jen osobní příběhy.

Odnímání Romských dětí z péče jejich rodin

Text je zatím jen v angličtině, hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám pomoci s překlady do češtiny nebo slovenštiny.
Prozatím můžete použít http://www.google.com/translate abyste získali rámcovou představu o obsahu textu.

European Roma Rights Center

Naše romské dítě

Projekt Střediska náhradní rodinné péče
Stránky projektu s mnoha informacemi, články a pozvánkami na akce na http://rodina.cz/romskedite

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče
Problematice romských dětí žijících v ústavní péči se Středisko NRP věnuje již mnoho let. Za tuto dobu se podařilo získat mnoho informací, zkušeností a poznatků, Středisko zpracovalo několik výzkumů i návrhů na změnu systému a péče o tuto skupinu dětí. Své poznatky zpracoval autorský kolektiv pracovníků a přátel Střediska NRP do této publikace.
V teoretické části, zpracované PhDr.Jiřím Kovaříkem, PhD. a Mgr.Martinou Vančákovou se dozvíte o historii Romů a zajimavém výzkumu, který porovnává situaci romských opuštěných dětí po 20 letech.

Romské dítě v náhradní rodině

Mgr. Martina Vančáková
Vydalo občanské sdružení Rozum a Cit v rámci projektu „Program doprovázení pěstounských rodin“
Ke stažení na http://pestounskapece.cz/aktuality/Prirucka_RD.pdf

Pět 5 v rozvoji identity dítěte jiné kultury

Mgr. Martina Vančáková, Středisko náhradní rodinné péče
Ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/pet_p.pdf

Syndikovat obsah