Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu / Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu

Průzkum organizace Lumos ve spolupráci se 7 kraji ČR

http://czech.wearelumos.org/media-centre/publications

Mapování pěstounské péče na přechodnou dobu

Projekt mapující statistické údaje o dětech, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
http://www.rpp.cz/rubrika/mapovani-prubehu-pppd/

Každé dítě patří do rodiny. Nebo snad ne?

Mýty o pěstounské péči na přechodnou dobu

Přehledně a srozumitelně zpracované informace o pěstounské péči na přechodnou dobu, fakta vyvracející mýty, které v souvislosti s touto péčí zaznívají.

Celý článek k dispozici na http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/-kazde-dite-patri...

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako "nádherné poslání"

"Neděláme to pro naše pocity, ale pro pocity těch dětí.", říkají v rozhovoru manželé Schneebergerovi z Těrlicka, pěstouni na přechodnou dobu

Informace MPSV k pěstounské péči na přechodnou dobu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo informaci o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu a o postupech orgánů sociálně-právní ochrany při realizaci pěsotunské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14504

Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR

Mgr. Lucie Vránová, Středisko náhradní rodinné péče

Brožurka chce přispět k nastavení funkčního modelu přechodné pěstounské péče a také dalších podmínek potřebných pro funkčnost přechodné, ale i dlouhodobé péče, chceme poukázat na problémy stávající právní úpravy, praxe i návrhů nových právních úprav, které by mohly zablokovat nebo zpomalit započatou transformaci náhradní výchovy. Zaměřujeme se přitom také na ty součásti systému, které v návrzích změn zatím chybí, nebo by navržená řešení mohla způsobit
nevítaný efekt, případně nefunkčnost systému.

Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmenší děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Publikace se zabývá zdůvodněním potřebnosti pěstounské péče na přechodnou dobu pro nejmenší děti a zkušenostmi s její realizací v ČR.

Pěstounská péče na přechodnou dobu má své místo

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounství - dočasná rodinná péče o děti
PhDr. Petra Vrtbovská, PhD.

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/pestounska-pece-na-prechodnou-.html&c...

Rozhovor s pěstouny na přechodnou dobu

Čekáme, až zazvoní telefon

Rozhovor z časopisu Respekt č. 5/2011
Převzato z http://respekt.ihned.cz/c1-49633820-cekame-az-zazvoni-telefon s laskavým souhlasem redakce. na tomto odkazu si můžete přečíst celý článek i s fotografiemi.

S manželi Hláskovými o tom, jak zachránit miminka před ústavem

Syndikovat obsah