Transformace systému péče o ohrožené děti v ČR

Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Sociofaktor, s.r.o.

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb

Miloslav Macela

Autor hodnotí finanční dopady opatření v transformaci systému péče o ohrožené děti a srovnává náklady vynakládané z veřejných rozpočtů na jednotlivé typy služeb pro děti - ústavní zařízení, pěstounskou péči a náklady na preventivní práci s rodinami.

Převzato z periodika Obec a finance č. 1/2014 s laskavým svolením šéfredaktora

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Právo na dětství

www.pravonadetstvi.cz

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí za rok 2012

Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015 za rok 2012

Veletrh dobré praxe - prezentace

Příspěvky k dispozici zde http://www.mpsv.cz/cs/14342

Informace k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/14224 jsou k dispozici informace Ministerstva práce a sociálních věcí k novela zákona o sociálně - právní ochraně dětí.
Mimo jiné:
text novely a prováděcí vyhlášky
shrnutí a vysvětelní nejdůležitějších změn v zákoně
odpovědi na nejčastější dotazy
informace a formulář k vyhodonocování situace dítěte a jeho rodiny
formuláře pro pověřené osoby, které mají zájem uzavírat dohody o výkonu pěsotunské péče

Prováděcí vyhláška k zák. 359/99 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 473/2012 Sb. v částce 177/2012.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-473.htm

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 401/2012 Sb. v částce 147/2012
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-401.htm

Reforma systému péče o ohrožené děti

"Reforma systému péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí" - prezentace

„Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy“.

Třetí vydání Edice Otvíráme, nese název „Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy“.
http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Novela zákona o sociálně právní ochraně přijata

7.11.2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 104 hlasy veto prezidenta republiky. Novela zákona je tímto definitivně schválena.
Text novely je k dispozici na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=11

"Kolik hlav, tolik pohledů na reformu péče o děti"

Druhé číslo Edice Otvíráme
k přečtení zde
http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Služby pro náhradní rodiny

Náhradní rodiny potřebují podporu služeb
Mgr. Jaroslava Máliková

Služby pro náhradní rodiny jsou potřeba
Arie Farnam

Texty k přečtení na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/

Cesta dětí z ústavu do pěstounské péče

Reportéři ČT
Vysíláno 2.4.2012, 11 min.
Ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/2124528012...

Syndikovat obsah