Events

Pátek Září 16, 2016
Úterý Září 20, 2016

Seminář je určen: náhradním rodičům, zájemcům o NRP, sociálním pracovníkům a lidem, kteří se snaží být podporou pro děti a náhradní rodiny, sociálním pracovníkům pověřeným sociálně právní ochranou dětí a široké veřejnosti, která má zájem se s teorií a terapií attachmentu blíže seznámit.

Seminář je akreditován MPSV, č . akreditace: 2013/0242-PC/SP.

Středa Září 21, 2016
Start: 21.09.2016

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

Místo: Brno, Údolní 39,
Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla

Čtvrtek Září 22, 2016
Start: 21.09.2016
End: 22.09.2016

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

Místo: Brno, Údolní 39,
Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla

Pondělí Září 26, 2016
Úterý Září 27, 2016
Úterý Říjen 04, 2016

Seminář je určen: pro všechny, kteří ve své práci využívají případové konference, zajímají se o zapojení dětí do rozhodování - pro pracovníky OSPOD, pro pracovníky sociálně aktivizačních služeb
Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2015/0250-SP/VP

Sobota Říjen 08, 2016

MÍSTO KONÁNÍ: Brno, Sluneční dům, Trávníky 31, Černá Pole

Sobota Říjen 15, 2016
Syndikovat obsah