Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Manuál standardů kvality pro OSPOD

MPSV

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany

Pracovní příručka pro zavádění standardů kvality sociálně právní-ochrany pro OSPOD.

http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/systemova-podpora-procesu-transfor...

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Sobotková, Irena - Očenášková, Veronika
Objednávky: e-shop Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
http://www.evup.upol.cz/

Jsem speciální brácha/ségra…protože naši jsou pěstouni!

„V knížce jsme chtěli vyjádřit slovy i obrázkem, jak se někdy děti a mladí lidé cítí, když u nich v rodině vyrůstá ještě další dítě, které nemá takové štěstí být se svými rodiči“, říká sociální pracovnice a psycholožka Ria Černá. A autory jsou ti nejpovolanější – děti a dospívající, jejichž rodina se stala rodinou pěstounskou. Autentická slova autorů doplňuje komentář sociálních pracovníků, který zároveň pomůže rodičům v tom, jak své dítě při čtení knížky provázet.

http://www.amalthea.pardubice.cz/publikace/2014/jsem-specialni-bracha_we...

Umisťování dětí do pěstounské péče

Len Pilkington

Matching Children with Foster Carers

V materiálu je popsán postup při rozhodování o umístění dítěte do konkrétní rodiny, na jaké okolnosti je třeba se zaměřit.

Převzato z https://www.trafford.gov.uk/about-your-council/children-families-and-wel...

Cesta k dítěti - terapeutické metody pro práci s dětmi v NRP

Centrum náhradní rodinné péče, Amalthea 2013

Publikace na příbězích dětí z náhradních rodin ukazuje možnosti použití jednotlivých terapeutických metod a jejich možné přínosy. Je popsáno několik metod - kniha života, ekomapa terapeutický pří'běh, wait watch and wonder, filiální terapie, dotyková terapie a další.

Celá publikace je ke stažení na http://amalthea.pardubice.cz/publikace/2014/cesta-k-diteti_web.pdf

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi

Sociofaktor

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Vyhodnocování potřeb dětí – Praktický průvodce

Publikace vydaná organizací Lumos v únoru 2014. K dispozici v elektronické verzi.

Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí

Ing. Lukáš Kučera

Metodika podpůrných skupin dětí vyrůstajících v NRP

Monika Semerádová, Ria Černá
Amalthea

Bez deti neodidem!

Dokument (ve slovenštině s anglickými titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=L0NRXQgc6eA&feature=youtu.be

Televize JOJ, 2012, 48:04 min.

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany za rok 2013

MPSV zveřejnilo statistické výkazy o výkonu SPO za rok 2013. Došlo např. k výraznému nárůstu počtu žádostí o zprostředkování NRP.
Výkaz je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17557/Sum_V20_2013.xls

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb

Miloslav Macela

Autor hodnotí finanční dopady opatření v transformaci systému péče o ohrožené děti a srovnává náklady vynakládané z veřejných rozpočtů na jednotlivé typy služeb pro děti - ústavní zařízení, pěstounskou péči a náklady na preventivní práci s rodinami.

Převzato z periodika Obec a finance č. 1/2014 s laskavým svolením šéfredaktora

Každá minuta strávená v rodině, nikoliv v ústavu, má pro děti obrovský význam

Rozum a cit, tisková zpráva

Pěstounů na přechodnou dobu příbývá, v roce 2013 se postarali téměř o 250 dětí

Tisková zpráva MPSV ze dne 24.1.2014

Na začátku roku 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zlepšila podmínky pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu. Tento typ péče je určen především dětem, které se ocitnou v krizové situaci, a je třeba zajistit jim dočasnou péči, než se nalezne trvalé řešení.

Syndikovat obsah