Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o Klokáncích

Tisková zpráva MPSV
Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o situaci v Klokánku

Statistická ročenka MPSV za rok 2012

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí nadále klesá počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižeím a stoupá počet dětí v pěstounské péči.
Celá ročenka MPSV z oblasti práce a sociálních věcí je ke stažení na http://www.mpsv.cz/cs/3869

Tvorba a realizace dohod o výkonu pěstounské péče (Praha)

31.10.2013

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
Akreditovaná instituce MV ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR
zve na seminář pro pracovníky OSPOD, NNO
Odborný lektor VCVS ČR, o. p. s. - PhDr. Miloslav Macela

Teorie vazby a prevence týrání a zanedbávání dětí

Peter Pöthe
Vyšlo ve sborníku «Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence», Praha, Futurum, 2001

Reakce na tiskovou zprávu pana ministra (Amalthea, o.s.)

V Chrudimi, 2. října 2013

Otevřený dopis panu ministrovi v demisi

Vážený pane ministře,

Zpráva ombudsmana z dětských psychiatrických nemocnic

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv dětských psychiatrických nemocnic

Návštěvy dětských psychiatrických nemocnic provedl ombudsman v letech 2011 a 2012, v časové souvislosti s několika desítkami návštěv jiných typů zařízení, kam jsou v České republice umisťovány děti. Proto je postavení ohrožených dětí a jejich rodin vnímáno komplexně. V tomto směru upozorňuje ombudsman na:

  • nedostatek preventivně výchovné péče, jenž způsobuje tlak na hospitalizování dětí v psychiatrických nemocnicích,

Počet mezinárodních adopcí celosvětově klesá

Po dlouholetém vzestupu počtu dětí, které byly osvojeny v zahraničí, došlo od roku 2004 k výraznému poklesu. Je to dáno zejména přísnější regulací mezinárodních adopcí a také politice některých zemí, které tradičně děti do zahraničních vysílaly (jako např. Rusko nebo Čína), které se nyní snaží počet odesílaných dětí omezit.

Podrobnější infomrace včetně grafu na stránkách http://edition.cnn.com/2013/09/16/world/international-adoption-main-stor...

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2012

Český helsinský výbor, který dlouhodobě monitoruje dodržování lidských práv ČR, vydává již po devatenácté Zprávu o stavu lidských práv v České republice.

Jak jsou vybírání pěstouni?

Nikki Luke and Judy Sebba
Research in Fostering and Education, University of Oxford
Přehled literatury o nástrojích užívaných k výběru pěstounských rodin

Jak vybíráme vhodné pěstounské rodiny? Výběr nejvhodnějších ldií je klíčový pro kvalitu a stabilitu péče, zároveň se jedná o komplexní proces. Poskytovatelé služeb v oblasti pěsotunské péče vyvinuli řadu nástrojů, které mohou být v procesu výběru využity, tvoří však jen část celého procesu.

Systém péče o ohrožené děti je stále o institucích, nikoli o rodině

Ačkoli se ochránce v zařízeních nesetkal s případy týrání nebo vysloveně špatného zacházení, znovu musí konstatovat, že celý systém péče je komplikovaný a péče je příliš institucionovaná. Chybí preventivní péče, práce s rodinou, užší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistikyČR

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

Statistické údaje o zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Statistická ročenka školství - výkonnové ukazatele
Údaje o počtech ůžek v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a počtu umístěných dětí.

Statistiky k dispozici online s možností definice výběru např. podle kraje nebo zřizovatele.
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

V příloze přehledová tabulka za rok 2012/2013.

Macelův boj s pachateli dobra

Článek Jiřího Leschtiny v Hospodářských novinách

http://hn.ihned.cz/c1-60319250-maceluv-boj-s-pachateli-dobra

Syndikovat obsah