Náhradní rodinná péče

Osvojení, pěstounská péče a další rodinné formy náhradní péče

Děti z ústavů

Petr Bittner, Jana Havigerová, Ivana Janišová, Hana Langhansová
Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte.

Péče o děti odebírané z biologické rodiny

Systémové doporučení Ligy lidských práv z r. 2007
Materiál se zabývá především ekonomickou efektivitou ústavní péče a porovnává ji s nákladovostí pěstounské péče.
Převzato z http://www.llp.cz/cz/systemova-doporuceni/systemove-doporuceni-c-3-p3

Prorodinný balíček

Rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit. Dne 19. listopadu 2008 schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem „Prorodinný balíček“, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi.
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň reagujeme na skutečnost, že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o děti. Vláda uložila ministru práce a sociálních věcí, aby připravil příslušné návrhy zákonů, které by realizovaly schválené záměry směřující k podpoře příznivých podmínek pro fungování rodiny, a to v těchto oblastech:

Syndikovat obsah